Gradovi i OpćineInfo

26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA IVANCA Gradonačelnik Batinić požalio se na suradnju s Županijskom upravom za ceste, a hvali suradnju s Hrvatskim vodama

Prihvaćen je i prijedlog gradonačelnika da se u Programu javnih potreba iznad standarda u školstvu osigura dodatnih 240.000 kuna

Jučer, 24. rujna održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanca na kojoj su ovog puta prisustvovali svi vijećnici, njih 13, no predstavnika Varkoma ponovno nije bilo.

Na samom početku Vijeća u Aktualnom su satu vijećnici postavljali pitanja vezana uz komunalnu infrastrukturu, uređenje groblja u Margečanu, uređenje/rekonstrukcija ulica u Ivancu, pitanja vezana uz aglomeraciju na području Ivanca, uz čišćenje vodotoka, pitanja vezana uz gradske stipendije (za studente, za učenike), pitanje vezano uz stopu poreza i sl.

Naime, gospođa Danica Prašnjak postavila je pitanje vezano uz groblje u Margečanu i izgradnji nadstrešnice na istom te se nadovezala na problem sanitarnog čvora u vodenici u Margečanu.

Čedomir Bračko, vijećnik SDP-a postavio je pitanje prometnog ogledala na križanju Malezove i ulice Žrtava hrvatskih domovinskih ratova, dodao je i pitanje sanacija i uređenje ceste od Mihanovićeve do Kraševca te čišćenje vodotoka Bistrice. 

Osim toga vijećnica Ljubica Frišćić postavila je pitanje problema gradske kanalizacije u samom centru Ivanca u Nazotovoj ulici.

Na svako od postavljenih pitanja gradonačelnik Milorad Batinić dao je odogovor. Što se tiče gradskih stipendija gradonačelnik je rekao kako će predložiti vijeću da se stipendije koje se dobivaju temeljem socijalnog statusa povećaju za 100 kuna, nadovezao se i na pitanje o stopi poreza odnosno porezu na potrošnju i poručio “ona se ne može smanjiti ni ukinuti, ista je u cijeloj zemlji”. 

Osvrnuo se i na probleme uređenja ulica i pojedinih dionica cesta za koje su vijećnici postavili pitanja rekavši “što se tiče uređenja pojedinih dionica, za većinu je napisana projektna dokumentacija, a što se tiče groblja – petogodišnji plan grada za uređenje groblja do 2022.godine u tijeku, pa će se unutar tog programa pronaći sredstva za ostale radove”

Gradonačelnik Batinić požalio se na suradnju sa Županijskom upravom za ceste rekavši kako su im  poslani upiti za pojedine dionice no nema odgovora, a pohvalio je suradnji sa Hrvatskim vodama. 

Dodao je kako je uređenje Gajeve ulice u planu, no ne ove godine, a što se tiče skate parka i biciklističkog pogona objasnio je da je on u obuhvatu zajedno sa skate parkom na čemu se radi.

Nakon aktualnog sata vijećnici su se pozabavili dnevnim redom sjednice koji je sadržavao 16 točaka.

Uz prijedlog izmjena i dopuna proračuna, pred vijećnicima se našla i Odluka o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine, zatim, Izvješće o radu gradonačelnika u prvih pola godine, Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima u vlasništvu JLS-ova na području Varaždinske županije, kao i odluke o izradi novih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Ivanca, Urbanističkog plana uređenja Ivanca i Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca.

Vijećnici su razmotrili i Odluku o osnivanju prava građenja na pojedinim nekretninama u gradskom vlasništvu te Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada.

Od njih 16, jednoglasno ih je prihvaćeno čak 15, a posljednja točka vezana uz razmatranje financijskog izvješća Varkoma o poslovanju u 2017. godini, koje dosad ivanečko Gradsko vijeće nije usvojilo prihvaćena je od strane 12 vijećnika uz jedan suzdržani glas.

No gradonačelnik je izrazio svoje nezadovoljstvo zbog ove točke jer, sad već tradicionalno nikoga od predstavnika Varkoma nije bilo na sjednici. Gradonačelnik je naglasio kako se nada da će se ta točka na sljedećoj sjednici maknuti s dnevnog reda.

Osim toga prihvaćen je i prijedlog gradonačelnika da se u Programu javnih potreba iznad standarda u školstvu osigura dodatnih 240.000 kuna.

Iz te svote bi Grad Ivanec roditeljima učenika od 2. do 8. razreda refundirao troškove za nabavu dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za šk. godinu 2019./2020.

Tags

Povezani Članci

Close