InfoNašim krajem

BEDNJA Nastavlja se čišćenje jame Sveti Josip – onečišćenje evidentirano 2017. godine

Nakon što će speleolozi Speleološke udruge „Kraševski zviri“ Ivanec očistiti jamu Sv. Josip, na ulaz jame će se postaviti crvena pločica koja je znak očišćenog speleološkog objekta u okviru inicijative Čisto podzemlje

Bednja – 9. studenog 2019. godine, od 8 sati planiran je nastavak čišćenja jame Sv. Josip u Općini Bednja.

Duljina speleološkog objekta iznosi 5 m, dok je dubina 4 m. Onečišćenje je evidentirano 2017. godine te prijavljeno u bazu onečišćenih speleoloških objekata Republike Hrvatske (Čisto podzemlje).

Foto: Valentina Kraš (2017.)

Zašto je važno speleološke objekte čuvati čistim i ne dozvoliti da to bude još jedno „divlje odlagalište“ na krškom području?

Onečišćena voda u krškom području se vrlo lako i brzo s površine infiltrira te dalje procjeđuje kroz pukotine, prsline i kanale u dubinu. S druge pak strane, špilje i jame predstavljaju prirodne puteve kojima se voda s površine koncentriranim tokovima ulijeva u podzemlje prema spremnicima podzemne vode, odnosno krškim vodonosnicima koji najčešće služe u vodoopskrbi. Ako se u podzemnim objektima nalaze divlja odlagališta otpada, voda koja se procjeđuje kroz njih će pokupiti i dalje prenositi onečišćivala koja će na kraju dospjeti u pitku vodu. Sve što se baci u podzemlje prije ili kasnije vraća se na slavini.

Obveza jedinica lokalne samouprave?

Jedinice lokalne samouprave dužne su na svome području osigurati sprječavanje odbacivanja otpada u okoliš te uklanjanje odbačenog otpada u što se podrazumijeva i otpad u podzemnim, speleološkim objektima. Provedbu ove obveze osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red jedinice lokalne samouprave, odnosno komunalni redari. Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. (NN 03/17) nalaže sanaciju „divljih“ odlagališta do 2020. godine od strane nadležnih jedinica lokalne samouprave kako bi se podzemni objekti i život u njima vratili u prijašnje stanje.

Nastavak čišćenja jame Sv. Josip

U okviru inicijative Čisto podzemlje, članovi Speleološke udruge “Kraševskizviri” iz Ivanca od otpada su djelomično očistili navedenu jamu, dok je akciju financijski podržala Općina Bednja.

Iz jame Sv. Josip izvađeno je raznog otpada koji je utrpan u četiri crne velike vreće. Najviše je bilo izvučenih korištenih dječjih pelena, plastičnih boca starosti do 15 godina, raznih zdjela i sl. Tijekom čišćenja otkriveni su dublji dijelovi jame koji su također onečišćeni. Preostalu količinu otpada u jami Sv. Josip je teško procijeniti zbog kombinacije otpada i organskog materijala (sediment, lišće i sl.).

Nakon što će speleolozi Speleološke udruge „Kraševski zviri“ Ivanec očistiti jamu Sv. Josip, na ulaz jame će se zabiti crvena pločica koja je znak očišćenog speleološkog objekta u okviru inicijative Čisto podzemlje.

Crvena pločica koja je znak očišćenog speleološkog objekta u okviru inicijative Čisto podzemlje

Volonteri će zajedničkim snagama odvesti otpad do prvog asfaltiranog puta, gdje će otpad sakupiti i prevesti komunalno društvo koji pruža komunalne usluge na području Općine Bednje.

Tags

Povezani Članci

Close