Gradovi i OpćineInfoKultura

DONJA VOĆA Upućen Javni poziv za dodjelu potpora malim proizvođačima

Dodjela potpora male vrijednosti za poticanje malih proizvođača svinja na području Općine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 45. Statuta Općine Donja Voća (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 30/13), Općinski načelnik Općine Donja Voća objavljuje sljedeći JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje malih proizvođača svinja na području Općine Donja Voća za 2019. godinu

Javni_poziv_za_dodjelu_potpora_male_vrijednosti_za_poticanje_malih_proizvođača

Zahtjev za isplatu potpora

Izjava o namjenskom trošenju potpore i povratu u slučaju nenamjenskog trošenja potpore

Tags

Povezani Članci

Close