Gradovi i OpćineInfoNašim krajem

EU FONDOVI Općinama Bednja, Donja Voća i Vinica 358.500 kuna za projekt „Održivo gospodarimo otpadom“

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić donio je Odluku o financiranju projekta „Održivo gospodarimo otpadom“ kojom je Općini Bednja i njenim partnerima na ovom projektu, općinama Donja Voća i Vinica, za njegovu realizaciju odobreno bespovratnih 358.507 kuna.

Riječ je inače o sredstvima iz EU fondova koja su namijenjena provedbi programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Zbog propisanih uvjeta natječaja, koji su joj priječili da se na raspisani Poziv na dostavu projektnih prijedloga kandidira samostalno (broj stanovnika!), Općina Bednja je u ovaj projekt ušla partnerski, zajedno s okolnim manjim općinama.

Inače, nositelj projekta je Općina Donja Voća.

Uskoro slijedi i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a nakon toga će i Općina Bednja početi s provođenjem cijelog niza propisanih aktivnosti kojima je cilj da građane što bolje informira o održivom gospodarenju otpadom i o načinima budućeg odvojenog skupljanja otpada.

Riječ je o pravilima koja, temeljem Uredbe Vlade RH o gospodarenju otpadom i slijedom novih zakona, pravilnika i odluka koje reguliraju ovu tematiku, važe za sve građane Republike Hrvatske, pa tako i za građane s područja općine Bednja, koji će također dobiti kante za selektirano prikupljanje raznih vrsta otpada (miješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad, kante za PVC, papir i staklo) itd.

A to znači da će putem raznih letaka, brošura, tematskih predavanja, radijskih emisija te na razne druge načine cijele ove godine građani biti informirani o širokom spektru pitanja koja reguliraju ovu problematiku, a sve u cilju smanjenja količina otpada koje se sada odlažu na odlagalištu i povećanja količina reciklažnog otpada.

Izvor: Bednja.hr

Povezani Članci

Close