InfoUdruge

GDCK IVANEC Edukacija mentora ekipa za natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa

Sukladno Pravilniku o edukacijama Hrvatskog Crvenog križa

Sukladno Pravilniku o edukacijama Hrvatskog Crvenog križa održana je Edukacija mentora ekipa za natjecanje mladih HCK.

Edukaciju je pohađalo sedmero mentora koji su upućeni u pravila natjecanja mladih HCK, sustav bodovanja, važnost postupaka sa ozlijeđenom ili naglo oboljelom osobom, te pružanje pomoći istoj a također i u primjenu osnovnih postupaka pružanja prve pomoći, i dr.

Edukaciju je vodio dr. med. Nikola Rogina, vanjski suradnik GDCK Ivanec.

Foto: GDCK Ivanec

Tags

Povezani Članci

Close