InfoOstalo

GOSPODARENJE OTPADOM Od 14. ožujka Ivkom počinje sa čipiranjem kanti za otpad

Ivanec – Ivkom d.d. Ivanec od srijede, 14. ožujka, počinje s evidentiranjem tipa, veličine i broja zelenih spremnika (za odlaganje miješanog komunalnog otpada) svakog pojedinog korisnika usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, prenosi ivanec.hr.

To znači da će svaki spremnik biti obilježeni odgovarajućim čipom (RFID tagom) i barcod naljepnicom i time povezan s bazom podataka korisnika komunalnog poduzeća Ivkom d.d. i s uređajem na vozilu za sakupljanje otpada.

Samim tim će se omogućiti da se prilikom pružanja usluge sakupljanja i odvoza otpada prati izvršenje usluge za svakog korisnika.

S označavanjem posuda na terenu djelatnici Ivkoma počet će u srijedu, 14. ožujka, u naselju Ivanec.

Označavanje spremnika i prikupljanje podataka odvijat će se prema rasporedu koji će se redovito objavljivati na mrežnim stranicama Ivkoma d.d. i Grada Ivanca te putem medija.

Uz čipiranje, prikupljat će se svi podaci o korisnicima usluge putem OBRASCA PRIJAVE KORISNIKA.

Svi korisnici su stoga zamoljeni da prilikom posjeta djelatnika Ivkoma radi čipiranja spremnika pripreme sljedeće dokumente:

  • osobnu iskaznicu,
  • OIB
  • dokaz o vlasništvu nekretnine (ZK izvadak, darovni ugovor, kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju i sl.), bez obzira na starost dokumenta, kao i podatak o površini nekretnine.

 

Korisnici koji neće biti prisutni prilikom čipiranja dužni su postupiti sukladno uputama na pisanoj OBAVIJESTI koju će im djelatnici Ivkoma ostaviti na njihovoj adresi.

Kad je riječ o sustavu čipiranja, on se sastoji od softverskog dijela i hardverskog, koji će se nalaziti na vozilu i na spremniku (kanti za smeće).

Budući da će čip sadržavati matične podatke korisnika, u trenutku kada djelatnici budu praznili spremnike to će biti registrirano, točnije, bit će zabilježeno točno vrijeme pražnjenja, datum pražnjenja i pozicija u bazi podataka.

Svako kućanstvo plaćat će osnovni dio računa, a ostatak će se pribrojavati varijabilnom dijelu usluge ovisno o broju pražnjenja, čime će se osigurati da korisnik plati odvoz otpada prema stvarnoj količini.

Ukoliko se građani budu odgovorno ponašali i selektirali otpad (papir u plavu kantu, plastiku i metal u žutu, biootpad u smeđu kantu ili na kompostište u vlastitoj okućnici itd.), miješanog komunalnog otpada trebalo bi zapravo biti vrlo malo.

U pogledu potrebnih količina spremnika za područje grada Ivanca preliminarni podaci već su poslani Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i trenutačno se čeka raspisivanje natječaja na koji će se javiti i Grad Ivanec.

S obzirom na to da su pojedini građani već počeli dolaziti u Ivkom i raspitivati se za preuzimanje kanti, obavještavamo ih da nema potrebe za tim.

Kada kante stignu, iz Ivkoma poručuju da će ih oni sami dovesti građanima na kućni prag, a zainteresirani će ih moći preuzeti i u Ivkomovu dvorištu. O tome ćemo sve građane pravodobno izvijestiti.

Povezani Članci

Provjerite Također

Close
Close