Gradovi i OpćineInfoObrazovanje

GRAD IVANEC Gradonačelnik Batinić poručuje da će tražiti od Županije da osnivačka prava nad školama prenese na Grad Ivanec

Na pitanja o dogradnji župan Čačić izbjegava odgovor i upućuje sarkastične primjedbe

Ivanec – S obzirom na to da Varaždinska županija i župan Radimir Čačić bježe od projekta dogradnje Osnovne škole u Ivancu – a koji je svojedobno učestalo najavljivao kao jedan od kapitalnih školskih projekata na ovom području – ni građani Ivanca, a ni Grad Ivanec više nemaju vremena za čekanje unedogled.

Stoga će na idućoj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik Milorad Batinić predložiti ivanečkim vijećnicima da od Varaždinske županije zatraže da Gradu Ivancu prenese osnivačka prava nad svim školama na svom administrativnom području.

Ukoliko Grad dobije osnivačka prava, jamčim da ćemo ivanečku školu dograditi do 2021. godine. Time bismo napokon omogućili da i 700 ivanečkih osnovnoškolaca može pohađati nastavu u jednoj smjeni – izjavio je Batinić na 21. sjednici Gradskog vijeća, odgovarajući na pitanje o toj temi vijećnika Ivana Sedlara.

Naime, građani Ivanca vrlo su revoltirani činjenicom da se ovaj projekt ne miče s mrtve točke.

S obzirom na to da na pitanja koja mu o dogradnji upućuju ivanečki vijećnici u Županijskoj skupštini (Katica Levanić, Vladimir Grudenić) župan Čačić izbjegava odgovor i upućuje sarkastične primjedbe, Sedlara je zanimalo raspolaže li Grad informacijom o tome u kojoj je fazi projekt dogradnje.

– Ovo Gradsko vijeće je još 2017. donijelo odluku da se, radi dogradnje, škola oslobodi plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od preko 243.000 kuna. Taj novac je u proračunu, umjesto škole, osigurao Grad Ivanec. Zašto dogradnja nije počela? I zašto župan svaki put lopticu prebacuje na resorno ministarstvo i na Grad, iako je po svim zakonima dogradnja i opremanje u nadležnosti Županije, kao njihova osnivača? – pitao je Sedlar.

M. Batinić podsjetio je da za vrijeme župana P. Štromara za dogradnju OŠ Ivanec izrađena kompletna projektna dokumentacija, ishođena je lokacijska i dobivena građevinska dozvola.

Dogradnja je trebala uslijediti u mandatu novog župana Čačića.

U srpnju 2017. odazvali smo se sastanku koji je sazvao župan, a na kome se razgovaralo o dogradnji onih škola koje još nemaju nastavu u jednoj smjeni. Tada je župan naglasio „da je nužno da se škole za koje postoje gotovi projekti, riješeni imovinsko-pravni odnosi i od državnih institucija potvrđena opravdanost, realiziraju u najkraćem roku kroz model JPP-a“ i to na način da u tom modelu država sudjeluje s 55%, Županija s 35%, a Grad s 10% sredstava. Grad Ivanec takav je prijedlog prihvatio – obrazložio je Batinić.

Zašto radovi nisu počeli?

Međutim, iako su u međuvremenu otklonjene sve prepreke za realizaciju takvog ili nekog drugog modela dogradnje (Vlada RH u međuvremenu je regulirala model JPP-a), radovi na školi do danas ipak nisu počeli.

Gradnja, dogradnja i opremanje škola u isključivoj je nadležnosti županije kao njihovih osnivača. Stoga županove izjave, kojima navodnu odgovornost prebacuje na Grad ili državu, nemaju temelja i naprosto, nisu istinite. Što se države tiče, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi precizirano je da se u državnom proračunu „sredstva za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju škola mogu izdvojiti samo iznimno, i to u slučaju ako je objekt u stanju nedovoljne sigurnosti i ugroze života i zdravlja učenika“, što u Ivancu nije tako. Odnosno, ovdje nema zakonske osnove da dogradnju financira država. Dakle, i više je nego očito da Grad Ivanec ne bježi od dogradnje, iako ona nije u njegovoj nadležnosti. Županija je ta koja bježi – naglasio je Batinić.

Ivanečke škole nema u proračunu Županije za 2019.

Županija, ističe gradonačelnik, ima nekoliko načina da dogradi ivanečku školu: može to učiniti kreditnim zaduživanjem (a i Grad se spreman uključiti s 10% sredstava); nadalje, može to učiniti i kroz zakonski reguliran model JPP-a, a mogla bi i vlastitim proračunskim sredstvima koja su joj – temeljem fiskalnog izravnanja i poreznog zakona koji je inicirao upravo HNS, a Plenkovićeva Vlada prihvatila – povećana za oko 10 milijuna kuna. Međutim, očito je da župan Čačić to ne želi, a dokaz tomu je da za ovu investiciju sredstva uopće nisu osigurana u proračunu Županije za 2019. Ivanečkih 700 učenika i njihovih roditelja ovakav odnos ne zaslužuju – zaključio je Batinić.

Tags

Povezani Članci

Close