Gradovi i OpćineInfo

GRAD IVANEC Javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2018. godinu

Ivanec – Na temelju članka 12. Odluke o priznanjima Grada Ivanca («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 21/07, 33/08, 9/10 i 18/15), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanca, objavljuje

P O Z I V

Pozivaju se fizičke i pravne osobe s područja Grada Ivanca na predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanca za 2018.godinu.

(Prijedloge za dodjelu javih priznanja Povjerenstvu mogu uputiti: – građani grada Ivanca, Gradonačelnik , poduzeća i druge pravne osobe , tijela lokalne samouprave, ustanove i udruge građana).

Javna se priznanja mogu dodjeljivati građanima Grada Ivanca i drugim osobama,  udrugama,  drugim lokalnim zajednicama, ustanovama, poduzećima  i drugim pravnim osobama, vjerskim zajednicama, učenicima i studentima te volonterima za istaknute uspjehe u radu i djelovanju kojima osobito pridonose razvoju i boljitku grada Ivanca ili pojedinih njegovih djelatnosti.

Javna priznanja koja se mogu predlagati temeljem ovog poziva su:

  • Plaketa Grada Ivanca i Zahvalnica Grada Ivanca (za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, prosvjete, športa, skrbi i zaštite prirodnog okoliša, te drugih javnih djelatnosti kao i poticanje aktivnosti koje su navedenome usmjerene
  • Mala plaketa Grada Ivanca (posebno priznanje koje se dodjeljuje učenicima i studentima kao i svim mladima do 29 godina koji svojim posebnim postignućima promoviraju grad Ivanec)
  • Nagrada „ Volonter godine“ (nagrada za nesebičan i dobrovoljan prilog u volonterskom radu dodjeljuje se istaknutim volonterima u svim područjima djelovanja)

Pismeni prijedlozi s obrazloženjem dostavljaju se Povjerenstvu za dodjelu priznanja  najkasnije do  15.04.2018. godine, na adresu: Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec. Informacije se mogu dobiti na tel. 404-883 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

Povezani Članci

Close