Gradovi i OpćineVijesti

GRAD IVANEC Otvoreno javno savjetovanje o proračunu za 2019. – građani i cjelokupna javnost pozvani na sukreiranje proračuna

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno objavljeni na internetskoj stranici Grada Ivanca

Ivanec – Na službenim internetskim stranicama Grada Ivanca otvoreno je javno savjetovanje o Nacrtu proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021., o svim programima koji su sastavni dio proračuna te o odlukama direktno vezanim za izvršavanje proračuna u 2019. godini.

Konkretno, uz Nacrt proračuna, na javnoj raspravi su i nacrti svih gradskih programa i to:

  • Nacrt Programa o gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini
  • Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019.
  • Program javnih potreba u sportu za 2019.
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Ivanca za 2019.

Nadalje, u javnoj raspravi je i Odluka o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja grada Ivanca u dječje vrtiće u 2019. godini te Odluka o izvršavanju proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu.

Gradska uprava Ivanec poziva cjelokupnu zainteresiranu javnost – građane, poduzetnike i obrtnike, udruge civilnog društva i dr. – da na

izvrše uvid u sve navedene dokumente te da na priloženom obrascu dostave svoje prijedloge na programe i odluke.

Na suradnju su posebno pozvani građani.

Gradska uprava ih poziva da pošalju prijedloge komunalno-infrastrukturnih i drugih radova i zahvata na održavanju za koje smatraju da ih je potrebno provesti u njihovim sredinama.

Također, pozvani su da pošalju i svoje prijedloge vezane uz poboljšanje kulturnog i sportskog života, kao i uz unapređenje gradske socijalne politike.

Gradska uprava želi da na taj način i sami građani postanu sukreatori proračuna te da uključivanjem njihovih prijedloga u proračun pridonese realizaciji njihovih inicijativa i poboljšanju kvalitete života u konkretnoj ulici i naselju.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno objavljeni na internetskoj stranici Grada Ivanca.

Ukoliko građani ne žele da njihovi prijedlozi budu javno objavljeni, mole se da to jasno istaknu pri dostavi obrasca.

Mobilnu aplikaciju za eivanec preuzmite na linku

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vip_media.zvonimir.eivanec

Povezani Članci

Close