Gradovi i OpćineInfo

GRAD IVANEC Raspisan natječaj za asfaltiranje 7,5 km nerazvrstanih cesta vrijednih 3 milijuna kn

Grad Ivanec raspisao je postupak javne nabave za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na širem gradskom području.

Ove godine će se modernizirati oko 7,5 kilometara nerazvrstanih cesta u Ivancu, Salinovcu, Škriljevcu, Vuglovcu i Prigorcu, a procijenjena vrijednost radova je blizu 3 milijuna kuna.

Mjesta izvođenja radova:  MO IVANEC (Ulica kralja Tomislava, A. Šenoe, S. Vukovića, Vinogradska ulica, Zavojna ulica, Zagorska ulica, Zeleni dol, V. Jagića, M. Gupca, Varaždinska ulica, spoj Frankopanska – R. Rajtera, Ak. L. Šabana, I. G. Kovačića, spoj L. Šabana – V. Nazora, spoj parkiralište – Osnovna škola, P. Preradovića, A. Georgijevića, MO SALINOVEC (NC 1-02 i NC 2-225 – dijelovi (Graheki) i odvojci do kbr. 102 i do kbr. 127a) MO ŠKRILJEVEC (odvojak Kolar), MO PRIGOREC (odvojak Štefanko), MO VUGLOVEC (odvojak od kapelice do šume).

Što se Ivanca tiče, radovi će se obavljati u ulicama koje nisu u obuhvatu projekta Aglomeracije Ivanec.

Na pojedinim dionicama Ivkom vode će rekonstruirati i problematičnu vodovodnu mrežu.

Time ujedno započinje novi, višegodišnji program modernizacije nerazvrstanih cesta za razdoblje 2018. – 2022. godine koji je usuglašen i s vijećima mjesnih odbora na području grada Ivanca.

Info: Ivanec.hr

Povezani Članci

Close