Gradovi i OpćinePolitikaVijesti

GRAD IVANEC Tableti umjesto hrpe papira

Ivanec – U četvrtak održana, 11. sjednica Gradskog vijeća Ivanec, bila je posljednja s papirnatim materijalima, piše ivanec.hr.

Sjednice na kojima su se vijećnici služili stotinama stranica fotokopiranih papirnatih materijala odlaze u povijest, a zamijenit će ih e-sjednice na kojima će se koristiti elektroničkim materijalima putem tablet uređaja.

Tablete su primili svi vijećnici, gradski čelnici, pročelnici i drugi predstavnici gradskih službi, a na početku sjednice priređena je i kratka stručna edukacija o načinu njihova korištenja.

Tajnica Gradskog vijeća Marina Držaić tim je povodom naglasila da je cilj uvođenja e-sjednica financijska ušteda u proračunu, racionalizacija troškova i veća učinkovitost u procesu pripreme i održavanja sjednica.

– Dosad su se za potrebe pripreme kompleta materijala za vijećnike, gradske čelnike i službe te predstavnike medija trošile velike količine papira i tonera, a intenzivno su se koristili i kopirni aparati što je zahtijevalo njihovo često servisiranje. Također, takav način rada zahtijevao je i velik angažman službenika na fotokopiranju, kao i fizičku dostavu materijala i s tim povezane troškove. Materijali će se odsad vijećnicima dostavljati isključivo u elektroničkom obliku i za tu svrhu su im privremeno, za vrijeme trajanja mandata, dani na korištenje tablet uređaji putem kojih će ih preuzimati i koristiti – izjavila je Marina Držaić.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, Mandatna komisija izvijestila je o ostavci vijećnika HNS-a Marija Canjuge.

Njega je u Gradskom vijeću zamijenila HNS-ova vijećnica Božica Mudri iz Prigorca, kojoj je potom verificiran mandat gradske vijećnice.

U nastavku sjednice jednoglasno je donesena Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Ivanec te Odluka o prestanku važenja dosadašnje Odluke o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Grada Ivanca.

Najviše rasprave bilo je o novom Poslovniku Gradskog vijeća, na koji je Klub vijećnika SDP-a podnio sedam amandmana, dok je jedan amandman podnio HDZ-ov vijećnik Zdenko Đula.

Slijedom propisane procedure, njihove amandmane razmotrio je Odbor za Statut i Poslovnik (zbog čega je predsjednica Ksenija Sedlar Đunđek odredila pauzu od 40 minuta) te ih redom odbio, uz iznimku jednog amandmana koji nije ni razmatran jer je ocijenjeno da nije podnesen u skladu sa Poslovnikom, odnosno nije bilo moguće utvrditi koji dio teksta prijedloga akta se mijenja te nije bio obrazložen.

Uoči izglasavanja, Zdenko Đula je svoj amandman povukao, a u postupku glasovanja amandmani Kluba vijećnika SDP-a odbijeni su velikom većinom glasova vijećnika HNS-a, HSU-a, HSS-a i HDZ-a.

U daljnjem tijeku sjednice koja je trajala 3 sata i 40 minuta, vijećnici su usvojili izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Ivanca za 2017., kao i izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova na području grada Ivanca.

Nadalje, usvojili su i Akcijski plan provođenja projekata iz Strategije razvoja grada Ivanca (2014. – 2020.) za 2018. godinu, potom su donijeli dopunjenu Odluku o osnivanju Muzeja planinarstva i dali suglasnost na njegov Statut te prihvatili izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.

Prihvatili su i izvješće Državnog ureda za reviziju – Područnog ureda Varaždin o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Varaždinske županije te donijeli odluku o prodaji pojedinih nekretnina i pokretnina u vlasništvu Grada Ivanca.

Povezani Članci

Close