IzdvojenoPolitikaVijesti

GRAD IVANEC Žustre rasprave na sjednici Gradskog vijeća, prvoj u dvorani Projektnog ureda

Na sjednici je bilo 16 točaka

U petak, 24. svibnja u dvorani Projektnog ureda u Ivancu održana je prva sjednica Gradskog Vijeća u novom prostoru.

Na sjednici je bilo 16 točaka dnevnog reda o kojima su vijećnici žustro raspravljali, a odmah na početku sjednice točka koja se tiče Varkoma skinuta je s dnevnog reda zbog nepojavljivanja predstavnika.

Prije prve točke dnevnog reda bio je već svima dobro poznati aktualni sat na kojem se raspravljalo i odgovaralo na pitanja vijećnika.

Govorilo se tako o održavanju spomen obilježja, rušenju zgrada u vlasništvu Grada, javnim radovima koji su se nekada provodili no to više nije slučaj, igralištu Lančić-Knapić, sanaciji klizišta, proširenje javne rasvjete i brojnim ostalim problemima koji muče građane Ivanca.

Gradonačelnik Milorad Batinić odgovorio je na sva pitanja vijećnika i objasnio im kako se moguće i kada će se određeni problemi u Gradu i pod nadležnosti Grada riješiti.

Nakon aktualnog sata prešli su na glasanje o točkama dnevnog reda.

Prva je točka bila prihvaćanje zapisnika sa 22. sjednice Grada Ivanca koji su jednoglasno prihvatili. 

Druga točka odnosila se na novu vijećnicu Valeriju Vidaček, koja je morala prisegnuti kako će časno obnašati dužnosti vijećnice što je i učinila.

Nakon toga uslijedila je točka broj tri koja je podijeljena na 5 dijelova, a odnosi se na Proračun Grada Ivanca, odnosno odluku o izvršenju Proračuna za 2018. godinu koji su naposlijetku prihvatili sa 14 glasova za i jednim suzdržanim.

Četvrtu su točku jednoglasno prihvatili, a ona se odnosila na Izvješće o provođenju Akcijskog plana provođenja projekata iz Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2018. godinu.

Peta se točka odnosila na Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja mješanog i biorazgradivog otpada za 2018. godinu, rasprava po ovoj točci pomalo se zahuktala zbog toga što vijećnici nisu bili jednakog mišljenja o tome kako trenutni davatelj tih usluga izvršava svoj posao, no naposlijetku je jednoglasno prihvaćena i ova točka.

Šesta točka Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine jednoglasno je prihvaćena nakon kratke rasprave o istom kako je ono preopširno na koje je gradonačelnik odgovorio.

Pod sedmu točku o Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu dodano je pet podtočaka kojima su objašnjene izmjene koje su imali na umu.

Za raspravu pod ovim točkama javilo se pet vijećnika sa pitanjima na koje je gradonačelnik jednostavno odgovorio. Nakon toga ova je točka dnevnog reda prihvaćena i to sa 14 glasova za i jednim suzdržanim.

Osma točka tiče se djece i smještaja istih u dječje vrtiće, ona glasi “Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja Grada Ivanca u dječje vrtiće za 2019. godinu”, a ona je prihvaćena jednoglasnim glasanje zastupnika.

Deveta (Odluka o ustrojstvu Gradske knjižnice i čitaonice Gustav Krklec Ivanec), deseta (Odluka o donošenju strategije upravljanja imovinom Grada Ivanca za razdoblje 2018.- 2021.) i jedanaesta (Plan djelovanja Grada Ivanca u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu)  točka također su jednoglasno prihvaćene.

Točka pod brojem dvanaest (Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe), kao i točka pod brojem trinaest (Odluka o izmjenama Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Ivanca), četrnaest (Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Ivanca za 2019. godinu) i zadnja točka pod brojem petnaest (Rješenje o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda) jednoglasno su prihvaćene.

Tags

Povezani Članci

Provjerite Također

Close
Close