Gradovi i OpćineInfo

GRAD LEPOGLAVA I ove godine prehrambeni paketi za građane u potrebi

Potpisom ugovora od strane ministrice socijalne politike Nade Murganić, s provedbom je krenuo jednogodišnji projekt „Humanitarni paket za sjevernu Hrvatsku“ koji je financiran u okviru poziva ''Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II''

Lepoglava – Nastavljajući konkretnu i proaktivnu socijalnu politiku, Grad Lepoglava u suradnji s matičnim Gradskim društvom Crvenog križa Ivanec kreće u novi projekt kojim će se osigurati prehrambeni paketi za građane u riziku od siromaštva.

Potpisom ugovora od strane ministrice socijalne politike Nade Murganić, s provedbom je krenuo jednogodišnji projekt „Humanitarni paket za sjevernu Hrvatsku“ koji je financiran u okviru poziva ”Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II”.

U spomenutom projektu lokalni je koordinator Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec, dok je nositelj projekta za sjevernu Hrvatsku Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec.

Projekt je odobren ostvarivši maksimalni broj bodova, a njime će biti obuhvaćeni svi korisnici zajamčene minimalne naknade na području Lepoglave za koje će se osigurati podjela prehrambeno higijenskih paketa.

Uvijek kažem kako se razvijenost lokalne zajednice može lako izmjeriti kvalitetom života najranjivijih građana u toj zajednici. Kako bi se upravo njima pomoglo, a samim time i našoj lokalnoj zajednici, Grad Lepoglava i ove će godine sudjelovati u ovom projektu nastavljajući pritom brigu za naše građane iznad uobičajenog standarda. Upravo nas dobra suradnja s nadležnim ustanovama socijalne skrbi kapacitira za ovakve pozitivne priče – kazao je zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač dodavši pritom kako će Grad operativno pomoći Gradskom društvu Crvenog križa u logističkom dijelu projekta.

Info: Grad Lepoglava

Povezani Članci

Close