Gradovi i OpćineInfo

GRAD LEPOGLAVA Javni natječaj za prodaju službenog motornog vozila

Lepoglava – Na temelju Odluke gradonačelnika o prodaji rabljenog motornog vozila u vlasništvu Grada Lepoglave Klasa: 406-01/18-01/1, Urbroj: 2186/016-01-18-1 od 26. travnja 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju službenog motornog vozila u vlasništvu Grada Lepoglave

 I. PREDMET PRODAJE – rabljeno službeno vozilo

Vrsta vozila: osobni automobil
Marka: Renault
Tip vozila: Kangoo
Model vozila: 1.9D authentique
Boja vozila: crvena – s efektom
Broj šasije: VF1KC0JEF29393921
Oblik karoserije: zatvoreni
Broj osovina: 2
Vrsta motora: Diesel – euro III
Snaga motora u Kw: 47
Radni obujam motora u cm3:  1870
U prometu od: 2003. godine, registriran

II. POČETNA CIJENA

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 10.251,90 kuna.

III. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se provodi prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba.

Vozilo se prodaje po načelu ”viđeno-kupljeno’ što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi.

Vozilo se može pregledati radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati na adresi Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava sve do isteka roka za predaju ponuda, uz prethodnu najavu na broj 042/494-313

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime, OIB ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt
  • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg registra
  • ponuđenu kupoprodajnu cijenu koja ne smije biti manja od početne cijene

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih.

V. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Pisane ponude ponuditelji mogu dostaviti  preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu:

Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

s naznakom ”Ponuda za kupnju službenog vozila – Ne otvaraj”

Rok za dostavu ponude (za bilo koji način dostave) je 10. svibnja 2018. godine do 13.00 sati kada će biti i javno otvaranje ponuda u prostorijama Grada Lepoglave.

VI. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude najviši isti iznos kupoprodajne cijene, ugovor o kupoprodaji sklopit će se s ponuditeljem koji je prvi predao ponudu.

U slučaju slanja ponude putem pošte, kao dan predaje ponude smatrat će se dan predaje pošiljke na pošti.

Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Gradom Lepoglava u roku od 8 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, u protivnom, smatrat će se da je odustao od ponude te će Grad Lepoglava pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja na sklapanje ugovora o kupoprodaji.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

Porez na promet, trošak ovjere ugovora o kupoprodaji vozila te eventualne ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva vozila snosi kupac.

Grad Lepoglava zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izvor: Lepoglava.hr

Povezani Članci

Close