Gradovi i OpćineInfo

GRAD LEPOGLAVA Održan redoviti sastanak Grada i Mjesnih odbora

Lepoglava – U gradu Lepoglavi održan je redoviti sastanak gradonačelnika Marijana Škvarića i Mjesnih odbora s gradskog područja.

U 2018. godini Grad Lepoglava će u gradnju objekata komunalne infrastrukture uložiti gotovo pet milijuna kuna za što su, u okviru programa koje je donijelo Gradsko vijeće, sredstva osigurana gradskim proračunom. Pored toga, značajna sredstva u gradnju objekata komunalne infrastrukture na gradskom području u 2018. godini planiraju uložiti i naši partneri – istaknuo je lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić na sastanku s predsjednicima gradskih mjesnih odbora koje Grad Lepoglava redovito organizira kako bi se koordinirale aktivnosti Grada i mjesnih odbora te mjesne odbore informiralo o ostalim planiranim i odrađenim projektima i programima.

Gradonačelnik Škvarić predsjednike mjesnih odbora izvijestio je o prošlogodišnjim aktivnostima i realiziranim projektima i programima za kojoj je, istaknuo je, u razvoj grada Lepoglave uloženo oko pet milijuna kuna.
Unatoč gubitka polovice izvornih proračunskih prihoda u razvoj grada uložili smo značajna sredstva. Pri tom nismo povećavali iznose komunalne naknade i dodatno opterećivali naše građane. Moram istaknuti da ukupan iznos komunalne naknade na godišnjoj razini nije dovoljan niti za pokrivanje troškova javne rasvjete što govori o tome koliko se napora ulaže u osiguranje dodatnih sredstava za ulaganje u održavanje i razvoj komunalne infrastrukture na gradskom području – pojasnio je gradonačelnik Škvarić.

Tijekom analize provedenih aktivnosti nazočni su se osvrnuli na rad zimske službe. Od strane mjesnih odbora istaknuto je nezadovoljstvo njenim radom. Gradonačelnik Škvarić najavio je detaljniju analizu njenog rada nakon čega će se donijeti konačni zaključi o njenom radu te po potrebi poduzeti odgovarajuće mjere. Predsjednici mjesnih odbora predložili su da se razmotri mogućnost i način uključivanja u rad zimske službe građana koji posjeduju odgovarajuću mehanizaciju, a za što postoji interes. S druge strane gradonačelnik je još jednom podsjetio i na obaveze samih građana za vrijeme trajanja zimskih uvjeta odnosno njihovu obavezu čišćenja snijega na javnim površinama.

Govoreći o projektima i programima gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini, gradonačelnik Škvarić izvijestio je nazočne predsjednike mjesnih odbora da je u planu modernizacija novih kilometara nerazvrstanih cesta, zatim gradnja nogostupa u Žarovnici i Višnjici, uređenje trga i parkirališta u Višnjici, uređenje Stepinčeve ulice, sanacija klizišta u Žarovnici i Višnjici, pokretanje projekta izgradnje nove ceste prema groblju u Lepoglavi, gradnja mosta preko rijeke Bednje na području Gusinjaka, uređenje autobusnih ugibališta uz postavljanje nadstrešnica, dovršetak faze 2 izgradnje društvenog doma u Kameničkom Podgorju, završetak gradnje vodospreme u Borju i njegovog priključenja na magistralni vod, izgradnja magistralnog voda vodovoda prema Bednji i centru Višnjice iz smjera općine Bednja, projektiranje nogostupa i modernizacije ceste prema Golubovcu te nogostupa od Purge prema Rinkovcu, stavljanje u funkciju izgrađenih trafostanica u Višnjici i daljnja rekonstrukcija niskonaponske mreže kao i uređenje potoka bujičara i vodotoka.

Realizacija dijela navedenih projekata i programa ovisi o našim partnerima dok će oni gradski biti zasigurno realizirani – pojasnio je gradonačelnik.

Predsjednici mjesnih odbora upoznati su s odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te s planom gospodarenja otpadom pri čemu je istaknut problem selektiranja otpada. Naime, na gradskom se području, prema dostupnim statističkim podacima, selektira tek 5 % otpada. Istaknut je i problem zelenih otoka na kojima se najčešće otpad ne selektira pravilno. Naime, građani u kontejnere namijenjene za određenu vrstu otpada stavljaju i sav drugi otpad te se on ne može koristi za reciklažu.

Predsjednici mjesnih odbora informirani su da je IVKOM predložio i novi cjenik koji u prosjeku donosi do 35 % veće cijene odvoza otpada. S tim se cjenikom Grad nije složio, izvijestio je predsjednike mjesnih odbora gradonačelnik Škvarić dodavši da se traže mogućnosti da se te cijene smanje.

Na sastanku se razgovaralo o održavanju privatnih površina. Građani su pozvani da umjesto paljenja takvih površina, što je za posljedicu imalo veliki broj požara i intervencija vatrogasaca, takve površine održavaju malčiranjem. Za one koji neće održavati svoje privatne površine najavljene su kazne.

Izvor: Lepoglava.hr

Povezani Članci

Close