Gradovi i OpćineInfo

GRAD LEPOGLAVA Održana 7. sjednica Gradskog vijeća

Lepoglava – Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 28. ožujka 7. sjednicu. Na Dnevnom je redu bilo 12 točaka među kojima i točka Pitanja i prijedlozi vijećnika s kojom je, nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, Vijeće započelo rad.

Vijećnik Siniša Štefičar predložio je da se, s obzirom na upućene mu brojne kritike građana na rad zimske službe, ali i potaknut osobnim iskustvom vezanim za njezin rad, raskine ugovor s koncesionarom kojem su dodijeljeni poslovi zimskog održavanja lokalnih prometnica te da se koncesionaru smanji iznos koji će mu za obavljeni posao uplatiti Grad Lepoglava.

Predložio je da se organizira sastanak na kojem će o radu zimske službe raspraviti predstavnici koncesionara, Grada Lepoglave i gradskih mjesnih odbora.

Pitao je i da li se planira zamjena dotrajale oglasne ploče u Purgi te da li je, s obzirom na to da je prošao period u kojem su se morali poštovati projektom propisani uvjeti postavljana rasvjetnih tijela javne rasvjete, moguće razmjestiti dio rasvjetnih tijela javne rasvjete na područja na kojima nedostaju.

Gradonačelnik Marijan Škvarić najavio je da će se održati sastanak na kojem će se analizirati rad zimske službe koja se ove godine “borila” s velikim količinama snijega te da će nakon toga biti donijete potrebne odluke.

Zahvalio se tom prigodom građanima koji su čistili nogostupe i površine u blizini svojih parcela te vatrogascima i braniteljima koji su se odazvali pozivu na čišćenje javnih površina zatrpanih snijegom.

Gradonačelnik je najavio aktivnosti obnove oštećene infrastrukture na gradskom području pri ćemo će se zamijeniti i oštećene oglasne ploče pa tako i ona u Purgi.

Što se razmještaja rasvjetnih tijela javne rasvjete tiče, gradonačelnik Škvarić najavio je nastavak projekta proširenja javne rasvjete kojim će biti obuhvaćena područja na kojima javne rasvjete nema ili je potrebno rekonstruirati je.

Kada će biti nastavljena izgradnja kanalizacije u Lepoglavi te kada će početi ugradnja lifta u objekt Doma zdravlja u Lepoglavi pitala je vijećnica Ružica Kučar.

Gradonačelnik Škvarić ponovio je da će se kanalizacija na području Lepoglave nastaviti graditi u okviru velikog projekta aglomeracije u koji je uključena i Lepoglava dok je odgovrajući na drugo pitanje izrazio nezadovoljstvo dogradnja dizala još nije počela.

Projekt u okviru kojeg je treba ugraditi dizalo i dodatno urediti objekt doma zdravlja u Lepoglavi odobren je. Sredstva za njegovu realizaciju dobila je Varaždinska županija koja još nije krenula s realizacijom projekta odnosno nije raspisala natječaj. Tražit ću župana da mi odgovori zašto još nije krenula realizacija projekta – odgovorio je gradonačelnik te dodao da će tražiti župana da se s realizacijom projekta što prije počne.

Vijećnik Alen Mađar čestitao je na uspješnoj prijavi i odobrenju projekta dogradnje i adaptacije zgrade Dječjeg vrtića Lepoglava.

Složio se i s potrebom održavanja sastanka na kojem će se analizirati rad zimske službe također izrazivši pri tom opće nezadovoljstvo radom koncesionara. Vijećnik Mađar predložio je da se od raslinja očisti prostor Gaveznice s gradske strane.

Uz zahvalu na čestitkama, gradonačelnik Škvarić je pojasnio da ingerenciju na Gaveznicom ima Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije.

Vijećnik Stjepan Maček konstatirao je da se iz pogona Drvodjelca u Čretu i dalje čuje buka, na što je upozorio na jednoj od prethodnih sjednica Vijeća tražeći pismeni odgovor na koji, istaknuo je, nije dobio odgovor.

Konstatirao je i da se područje MO Žarovnica izostavlja iz gradskih projekata odnosno da kad je riječ o ulaganjima na tom području da je riječ o projektima na papiru.

Gradonačelnik Škvarić izvijestio je Vijeće da je razgovarao s vlasnikom pilane koji je najavio da će se obrada drva, pri čemu se stvara buka, ubuduće raditi u prve dvije smijene dok će se u noćnim satima obavljati drugi poslovi.

Ponovno ću razgovarati s vlasnikom da čujem o čemu se radi – poručio je gradonačelnik te objasnio vijećniku Mačeku da se pismeni odgovor nalazi na internetu u elektroničkom obliku dostupan svima pa tako i njemu. Ako vijećnik Maček zahtijeva, rekao je gradonačelnik, ubuduće će mu se pismeni odgovori dostavljati na kućnu adresu tiskani na papiru.

Gradonačelnik Škvarić nije se složio s konstatacijom vijećnika Mačeka da se područje MO Žarovnica izostavlja kad su projekti u pitanju navevši da je samo protekle godine izgrađen dio nogostupa u Žarovnici te da je ŽUC u ovogodišnji program stavio nastavak njegove izgradnje. Podsjetio je i na uređenje potoka Žarovnica koje će biti nastavljen u 2018. godini.

Dok se od građana traži da uređuju vlastite parcele, Grad ne uređuje svoje, mišljenja je vijećnik Stjepan Črepinko koji je pitao kada će gradske i privatne parcele imati jednaki tretman.

Vijećnik Črepinko pitao je i zašto nije raspisan natječaj za sakupljanje otpada na području grada Lepoglave.

Odgovarajući na prvo pitanje gradonačelnik Škvarić je kazao da se gradske parcele uređuju dok je odgovarajući na drugo pitanje podsjetio vijećnika Črepinka da je odluka o dodijeli koncesije za skupljanje otpada već ranije donesena od strane Vijeća.

Vijećnika Borisa Šinka zanimalo je zašto se prema istraživanjima Instituta za javne financije grad Lepoglava nalazi među najsiromašnijim gradovima u Hrvatskoj te da li je Grad Lepoglava Ministarstvu regionalnog razvoja prijavio projekte za uređenje lokalnih cesta te projekte energetske obnove javnih zgrada Ministarstvu graditeljstva.

Vijećnik Šinko ponovno je aktualizirao problem lošeg prijema televizijskog signala u naseljima Borje, Lepoglavska Ves, Budim, Sestranec i Čret tražeći da Grad učini nešto po tom pitanju.

Rezultati po kojima smo među najsiromašnijim gradovima pokazatelj su u kakvim smo okolnostima radili, kad nam je zakonskim propisima oduzeta polovica proračunskih sredstava. No građani nisu to osjetili – odgovorio je gradonačelnik Škvarić.

Kazao je i da Grad nije prijavio projekte na navedene natječaje.

Što se televizijskog signala tiče, Grad će ponovno, kao što je to činio i ranije, uputiti dopis odgovornima te tražiti da se taj problem riješi, ali na neki drugi način, a ne gradnjom novog odašiljača na Ivan brdu koji bi ugrozio zdravlje građana.

Nakon Uskrsa Grad Lepoglava će objaviti rezultate gradskog natječaja za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva, odgovorio je gradonačelnik Škvarić na pitanje vijećnika Tonka Županića kojeg je zanimalo kada će organizacije civilnog društva znati rezultate navedenog natječaja.

Vijećnika Zorislava Rodeka zanimalo je što je s klizištima, traje li sanacija postojećih i da li su se pojavila nova.

Prije toga uputio je zamjerke na vođenje sjednice (sjednicu je vodio zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Željko Šoštarić) odnosno nepoštivanja Poslovnika od strane dijela vijećnika.

Predložio je da se, s obzirom na novi rok za legalizaciju, organizira okrugli stol na kojem bi građanima koji još nisu završili postupak legalizacije bile predstavljene sve informacije o tom procesu.

Gradonačelnik Škvarić odgovorio je da su sanirana klizišta u naselju Smontari na području Kameničkog Podgorja, da će se sanirati postojeća klizišta u Žarovnici i Višnjici, a da nova klizišta koja su se pojavila nisu tolika da bi zahtijevala veće zahtjeve za sanacijom već se na njima interveniralo u okviru radova tekućeg održavanja.

Informirao je vijećnike da je pomoć u sanaciji šteta nastalih klizištima s državne razine, prilikom boravka u Lepoglavi, najavio potpredsjednik Vlade Predrag Štromar.

Posljednje je pitanje postavio vijećnik Željko Šoštarić.

Pitao je da li se ovisno o rezultatima izbora zanemaruju određena gradska područja kad je riječ o investicijama i komunalnim zahvatima na što mu je gradonačelnik odgovorio da to nije istina.

U nastavku sjednice vijećnici su prihvatili Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Lepoglava za 2017. godinu pohvalivši pri tom općenito rad vrtića.

Prihvatili su i Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Lepoglave čija je predsjednica Martina Lončarek ukratko vijećnike upoznala s aktivnostima Savjeta istaknuvši da je upravo Lepoglava prva u Hrvatskoj u kojoj Poslovnik Gradskog vijeća usklađen sa Zakonom o savjetima mladih.

Vijećnici su prihvatili Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu u okviru kojeg je iz gradskog proračuna utrošeno 2.927.705 kuna za izgradnju komunalne infrastrukture.

Prihvaćeno je i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za koji je utrošeno 1.939.000 kuna proračunskih sredstava.

U osvrtu na navedena izvješća gradonačelnik Škvarić je istaknuo da su, zahvaljujući partnerima, ulaganja u izgradnju uređaja komunalne infrastrukture i održavanje komunalne infrastrukture na području grada Lepoglave bila veća.

Podužu raspravu izazvalo je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Lepoglave za 2017. godinu. Vijećnici su u raspravi istaknuli problem selektiranja i odvoza selektiranog otpada. Složili su se da je potrebno dodatno educirati građane koji u sve većoj mjeri nastoje selektirati otpad. Izvješće je nakon rasprave prihvaćeno.

S četiri suzdržana glasa prihvaćen je prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Izvor: Lepoglava.hr

Povezani Članci

Close