Gradovi i OpćineVijesti

GRAD LEPOGLAVA Usvojen gradski proračun za 2019. godinu u iznosu od 38.203.534 kuna – najviše otkad je Lepoglave

Riječ je o najvećem iznosu proračuna od osnutka Grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave usvojilo je, na sjednici održanoj 17. prosinca 2018., Proračun Grada Lepoglave za 2019. godinu u iznosu od 38.203.534 kune.

Riječ je o najvećem iznosu proračuna od osnutka Grada Lepoglave.

Za proračun je glasalo 11 vijećnika iz redova HNS-Liberalni demokrati, HDZ-a, SDP-a i Hrvatske stranke umirovljenika. Protiv predloženog proračuna glasali su vijećnici HSS-a i nezavisni vijećnik Boris Šinko koji su uoči glasanja podnijeli četiri amandmana na proračun koje su gradonačelnik, a potom i Gradsko vijeće, većinom glasova, odbili.

Nakon 25 godina od osnutka Grada Lepoglave moramo krenuti u novo razdoblje u kojem ćemo Grad pozicionirati na kartu komunalno uređenih gradova, gradova s velikim brojem društvenih aktivnosti i inicijativa usmjerenih razvoju gospodarstva. To su odrednice kojima smo se vodili kod kreiranja proračuna za 2019. godinu – rekao je o proračunu gradonačelnik Marijan Škvarić te istaknuo da se najveći proračunski prihodi planiraju ostvariti kroz porez na dohodak.

Značajni proračunski prihodi planiraju se ostvariti prodajom zemljišta u poduzetničkoj zoni, ali i po prvi puta i kroz tekuće zaduživanje u visini od 7.5 milijuna kuna.

Iduće godine, a što čini oko 60 % našeg proračuna, odnosno oko 25 milijuna kuna, planiramo utrošiti za pokretanje velikih kapitalnih investicija. Prije svega riječ je o izgradnji dva dječja vrtića odnosno adaptaciju i rekonstrukciju vrtića u Lepoglavi i izgradnju dječjeg vrtića u Višnjici. Krenut ćemo s projektom aglomeracije na širem području Grada Lepoglave, nastavljamo izgradnju cesta, nogostupa i javnih površina. Iduće godine radit ćemo na pripremi dokumentacije za 10-ak projekata koje u 2020. planiramo realizirati sredstvima iz europskih fondova i resornih ministarstava. U društvenom dijelu osigurana su sredstva za aktivnosti proračunskih korisnika. Povećali smo sredstva za sport i vatrogastvo što će nam, u tom dijelu, omogućiti dvije kapitalne investicije, uređenje travnatog nogometnog igrališta u Lepoglavi te nabavku novog navalnog vozila za DVD Lepoglavu. U gospodarskom dijelu nastavljamo s uređenjem poduzetničke zone i davanju potpora gospodarstvenicima. Nastavljamo i s potporama za naše građane svih životnih dobi. Sve u svemu, ljestvicu smo digli visoko, ali u okviru realnih mogućnosti. Želimo da naš grad bude po mjeri svih ljudi – poručio je gradonačelnik Škvarić.

Na sjednici su većinom glasova prihvaćeni prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. te prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave ua 2019. godinu.

Prije izglasanog proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, vijećnici su većinom od 11 glasova izglasali drugi ovogodišnji rebalans proračuna za 2018. godinu koji je u odnosu na prethodni plan povećan za 11.5 % odnosno 2.766.458 kuna.

Sanirali smo minus iz prethodne godine, odradili smo sve planirane kapitalne projekte, u društvenom dijelu i prem proračunskim korisnicima podmirili smo sve obaveze te dali potpore gospodarstvenicima i poljoprivrednicima. Sve u svemu, ostvarili smo zacrtane ciljeve – rekao je gradonačelnik Škvarić nakon prihvaćanja prijedloga drugog ovogodišnjeg rebalansa.

Vijećnici su na sjednici Gradskog vijeća prihvatili godišnja izvješća i plan rada Dječjeg vrtića Lepoglava, zatim Program rada Gradskog vijeća, a usvojeni su analiza i plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave.

Prihvaćen je prijedlog liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za Grad Lepoglavu. Lista se odnosi na visoka učilišta sljedećih smjerova: strojarstvo, građevinarstvo, elektrotehnika, medicina, matematika, fizika, engleski jezik, njemački jezik, glazbena kultura i logopedija.

Prihvaćen je i prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade prema kojoj ona ostaje na istoj razini odnosno vrijednost boda i dalje će iznositi 2,4 kuna po četvornom metru godišnje.
Na kraju godine, rad Gradskog vijeća komentirao je njegov predsjednik, Robert Dukarić.

Zadovoljan sam njegovim radom. Uspio sam zadržati kodeks ponašanja na dostojanstvenoj razni ne dozvolivši da ponašanje na vijeću postane nedolično. Moramo biti pametni i odgovorni – istaknuo je Dukarić koji je također izrazio zadovoljstvo izglasanim proračunom i onime što on u budućnosti donosi.

Povezani Članci

Provjerite Također

Close
Close