InfoOstalo

HRVATSKE VODE Provedba mjera obrane od poplava – evo što kažu o stanju

Provodi se obilazak terena, uočavanje kritičnih mjesta za plavljenje i obavljaju se pripremne radnje za obranu od poplava

Hrvatske vode podnijele su dnevno izvješće o stanju i obrani od poplava na našem području.

Njihovo izvješće prenosimo u cijelosti:

“Na BP 20 dana 13. svibnja u 11 sati radi obilnih padalina i prognoze o njihovu trajanju i intenzitetu, a radi porasta vodostaja u rijeci Bednji, Plitvici i njihovim pritocima, uspostavljeno je pripremno stanje obrane od poplava na sektoru A, na čitavom teritoriju branjenog područja BP 20. Provodi se obilazak terena, uočavanje kritičnih mjesta za plavljenje i obavljaju se pripremne radnje za obranu od poplava.

Na BP 20 dana u zadnjih 48 sati palo je cca 60 l kiše po m2.

PROVEDBA MJERA OBRANE OD POPLAVA

13.05.2019. u 11 sati uspostavljeno je pripremno stanje obrane od poplava na svim dionicama branjenog područja BP 20, mali sliv „Plitvica-Bednja“.

U 13 sati 13.05.2019. uspostavljene su redovne mjere obrane od poplava na dionici A.20.3. – rijeka Bednja od cestovnog mosta u Stažnjevcu do izvora (74+450 do 106+150)

Na ostalim dionicama sliva ostaju na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava.

14.05.2019. u 9,00 sati zbog sniženja vodostaja na vodomjeru Lepoglava na rijeci Bednji ukinute su redovne mjere obrane od poplava na dionici A.20.3.- – rijeka Bednja od cestovnog mosta u Stažnjevcu do izvora (74+450 do 106+150), dok mjere pripremnog stanja ostaju na snazi.

STANJE I PODUZETE AKTIVNOSTI:

13.05.2019.
-Od 9 do 12 sati podignute su zapornice na branama u Kučanu Ludbreškom i Velikom Bukovcu u
cilju povećanja protoka Bednje.
-između 14 i 15 sati zatvorene su zapornice na kanalima Brezje i Potok, te Varteksovog kanala u cilju sprečavanja prodora vode iz korita rijeke Plitvice u zaobalje.
-U Hidroing Vž dopremljeno 18 m3 pijeska za punjenje vreća za izradu zečjih nasipa.

-Na potoku Pojatno zbog propusta premalog profila preko DC pojavio se uspor vode koja je plavila dio DC a sa druge strane farmu ovaca.
-Na desnoj obali potoka Pojatno postavljeno je cca 300 vreća sa pijeskom za zaštitu objekta na farmi ovaca, a ujedno je bagerom prokopan bajpas radi evakuacije vode u polje.
-radi plavljenja dijela DC pozvane su Hrvatske ceste da postave signalizaciju

–Zbog neadekvatnog propusta došlo je do razlijevanja potoka Ivanečka Željeznica kod ugostiteljskog objekta Fantazija u Ivanečkoj željeznici te je poplavljena Županijska cesta.
-zbog premalih profila oborinskih kanala i kanala odvodnje same ceste ista je poplavljena na više mjesta, te je obaviješten ŽUC radi uviđaja i postavka potrebne signalizacije.

-Na desnoj obali rijeke Bednje kod naselja Muričevec kraj Lepoglave postavljani su zečji nasipi radi zbog zaštite objekata izgrađenih kraj same obale rijeke. Ukupno dostavljeno 18 m3 pijeska i 1000 kom vreća.
-U naselju Jalkovec postavljani su zečji nasipi na desnoj i lijevoj obali u Plitvičkoj ulici radi zaštite obiteljskih kuća i okućnica. Postavljeno i u pričuvi je 16 m3 pijeska i 1000 vreća.
-Za općinu Vidovec dostavljeno 8m3 pijeska i 500 vreća za obranu naselja Tužno od potoka Tužno.
-Za općinu Beretinec dostavljeno 50 vreća sa pijeskom radi zaštite od plavljenja potoka Beretinec u ulici bana Jelačića.
-8m3 pijeska dostavljeno u Margečan na lokaciju etno udruge kod mosta na rijeci Bednji.
-8m3 pijeska dostavljeno u Beletinec na lokaciju novog vrtića.
-radi izlijevanja potoka Beletinec poplavljena je županijska cesta u Beletincu-obavješten ŽUC za
postavu potrebne signalizacije.
-oko 18 sati kod mosta na rijeci Plitvici u Kućanu Gornjem stvorio se nanos te je isti strojno uklonjen.
-Čišćenje čepova na mostovima i branama u Velikom Bukovcu, Kućanu Ludbreškom, Ludbregu, Hrastovljanu i Šemovcu.

HIDROMETEOROLOŠKE PROGNOZE I PROGNOZE VODOSTAJA

Tokom noći dolazi do prestanka oborina i do stagnacije i pada vodostaja rijeke Bednje i Plitvice i njihovih pritoka. S obzirom da se po prognozi očekuju daljnje padaline, pripremno stanje na području cijelog branjenog područja BP 20 Mali sliv „Plitvica-Bednja“ostaju na snazi.

Za 15. 05. službena prognoza Aladin predviđa oborine 36 l/m2.”

Tags

Povezani Članci

Close