Impressum

Naziv: eIvanec
URL:
http://www.eivanec.com
Nakladnik: Požeški dnevnik d.o.o.
Stanka Vraza 29
42000 Varaždin
OIB nakladnika:
Glavni urednik: Tajana Daraboš
Suradnici: Almira Koren, Nikola Nišević, Ljudevit Cikač, Ivan Borovečki, Josip Jakop, Stjepan Četrtek, Dražen Geček (foto)
Kontakt email: redakcija@sjeverni.info 
Telefon: 042/505 606 (Marketing)
Marketing: marketing@vip-media.hr
Telefon marketinga: 042/505 606
Telefax: 042/505-286
ISSN broj:
1847-9553

Stavovi izneseni na portalu eIvanec,com (u daljnjem tekstu: Portal), ne odražavaju stavove redakcije portala, odnosno nakladnika POŽEŠKI DNEVNIK d.o.o. (u daljnjem tekstu: Nakladnik), već su to osobni stavovi autora pojedinih članaka.

Javno dostupan sadržaj je sav onaj sadržaj dostupan svim posjetiteljima Portala i Usluga.

Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na Portalu.

Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Nakladnik poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima.