Gradovi i Općine

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Voća

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13) Načelnik Općine Donja Voća, objavljuje: JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Voća  (u daljnjem tekstu: ID PPUO)

Za vrijeme trajanja javne rasprave, na javni uvid će se izložiti dokumentacija Prijedloga ID PPUO Donja Voća i to u prostorijama Općine Donja Voća, na adresi Donja Voća 26C.

Javni uvid trajati će od 26. travnja – 06. svibnja 2017. godine svakim radnim danom od 08,00 – 14,00 h u prostorijama Općine.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID PPUO-a mogu se dostaviti do isteka javnog uvida (zaključno s 06.05.2017.) i pisanim putem na adresu: Općina Donja Voća, Donja Voća 26C 42245 Donja Voća, ili se upisuju u knjigu primjedbi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Povezani Članci

Close