IzdvojenoVijesti

Javna rasprava o prijedlozima izmjena i dopuna svih prostorno – planskih dokumenata Grada Ivanca od 29. ožujka do 8. travnja

Ivanec – U razdoblju od 29. ožujka do 8. travnja provest će se javna rasprava o prijedlozima izmjena i dopuna svih prostorno – planskih dokumenata Grada Ivanca i to: IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanca, IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanca, II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca i II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja površine sportsko-rekreacijske namjene „Jezera“ u Ivancu.

Prema obavijesti gradskog Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, javni uvid u predložene planove moći će se obaviti u Gradskoj vijećnici, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, radnim danom od 8 do 14 sati. Prijedlozi Planova za javnu raspravu sastoje se od tekstualnog i grafičkog dijela, obrazloženja te sažetka za javnost.

Određeni su i termini javnih izlaganja radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera vezanih uz prijedloge pojedinih planova.

Tako će se javno izlaganje mjera vezanih uz prijedloge izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja površine sportsko-rekreacijske namjene „Jezera“ u Ivancu održati u ponedjeljak, 4. travnja, s početkom u 10 sati.

Javno izlaganje prijedloga vezanih uz izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca bit će istog dana u 10.30 sati, dok će se prijedlozi koji se odnose na izmjene i dopune Urbanističkog plana obrazložiti na izlaganju u 11 sati.

U 11.30 sati bit će javno izlaganje vezano uz smjernice i mjere koje se odnose na izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Ivanca. Javna izlaganja održat će se u Gradskoj vijećnici.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedloge planova mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno 8. do travnja 2016. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji neće biti dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, kao i oni bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Dokumenti dostupni na www.ivanec.hr

Povezani Članci

Close