Našim krajem

JAVNI POZIV ZA OSNIVANJE DJEČJEG VRTIĆA

 

IVANEC – Gradonačelnik Grada Ivanca objavio je javni poziv za osnivanje privatnog vrtića na području Grada Ivanca, za sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje sukladno zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi mogu osnivati dječje vrtiće, na podnošenje ponuda za iskaz interesa. Grad Ivanec, vlasnik je prostora, odnosno školskog objekta površine 474 metara kvadratnih, koji se nalazi u Salinovcu, a grad bi stimulirao osnivanje dječjeg vrtića osiguranjem prostora za rad, čije korištenje i uvjeti će se urediti ugovorom, sukladno općima aktima Grada Ivanca.

 

Svi zainteresirani svoje ponude mogu slati do kraja mjeseca rujna na adresu Grada Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, a ponuda mora sadržavati životopis ponuditelja, preslike domovnice i osobne iskaznice, te izjavu kojom zainteresirana osoba jamči da se obvezuje na ispunjenje uvjeta i kriterije propisane Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, naročito glede uređenja prostora.

Povezani Članci

Close