Gradovi i OpćineInfoIzdvojeno

KOMUNALNI OTPAD Od 1. svibnja odvajanje otpada obavezno za sve građane (I. dio)

Ivanec – Nova Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom već je nekoliko mjeseci jedna od glavnih medijskih tema u Hrvatskoj, donosi ivanec.hr.

Ova tematika prisutna je dnevno u gotovo svakoj informativnoj emisiji.

To i ne treba čuditi ako se zna da je riječ o dokumentu koji je sve gradove i općine u Hrvatskoj obvezao da na svom području osiguraju provedbu novih mjera gospodarenja otpadom čiji je cilj da i naša država preuzme standarde zbrinjavanja koji vrijede i EU.

U Hrvatskoj se trenutno na odlagališta baca čak 85% otpada!

Prema EU propisima, do 2020. Hrvatska mora odvajati 50% komunalnog otpada, a trenutačno ga odvajamo gotovo upola manje – 24%.

Ukoliko spomenute brojke ne dostignemo, Hrvatska će morati plaćati novčane penale.

A to znači da i Grad Ivanec na svom području mora uspostaviti učinkovit sustav skupljanja otpada te obavezno smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na deponiju u Jerovcu.

Temeljem Plana gospodarenja otpadom Grada Ivanca za 2017. godinu, u Jerovcu su građani Grada Ivanca mogli odložiti najviše 1.457 tona miješanog komunalnog otpada.

Umjesto toga, odložili smo 1.970 tona.

Slično je bilo i u 2016. godini što znači da, u prosjeku, u Jerovcu godišnje sada odlažemo oko 2.000 tona miješanog otpada.

U 2018. možemo odložiti najviše 1.348 tona miješanog komunalnog otpada.

Ako odmah ne smanjimo količine koje sada odvajamo i nastavimo sa spomenutim trendom povećanja, čekaju nas novčane sankcije.

Smanjenje odloženih količina otpada neće se moći postići bez odvajanja otpada na kućnom pragu.

Ako to ne učinimo svi zajedno – a tu mislimo na to da svi građani moraju odmah početi odvajati otpad – to neće proći bez posljedica jer u tom slučaju i Grad će morati plaćati kaznene penale. Dođe li do toga, odvoz smeća morat će poskupjeti i to će građani osjetiti direktno na svojim džepovima.

Kako se to ne bi dogodilo, svi građani koji dosad nisu odvajali otpad, odsad pa nadalje morat će uvelike promijeniti svoje dosadašnje navike i postupanje s otpadom.

Kako bismo vas o svim novinama koje slijede što bolje informirali, problematika odlaganja i selektiranja otpada cijele će ove godine biti redovita tema i na web i FB stranicama Grada Ivanca.

Stoga vas pozivamo da pažljivo pročitate informacije i upute jer riječ je o tematici koja se tiče svakog građanina i koja donosi brojne novine u načinu skupljanja i primopredaji različitih vrsta otpada te obračunu odvezenog otpada.

Od kada se počinju primjenjivati nove mjere?

Nove mjere propisane su Odlukom o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. 

Ona se počinje primjenjivati od 1. svibnja 2018. i vrijedi za sve: za građane (korisnike usluga), za Ivkom d.d. i za Grad Ivanec.

Važne novine i promjene

Jedna od važnih promjena u odnosu na dosadašnji način gospodarenja jest obavezno selektiranje otpada. Iako je ova obveza bila propisana i ranijom odlukom (iz 2014.), od 1. svibnja selektiranje postaje obveza.

Svi građani moraju odvojeno skupljati i predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad (u reciklažno dvorište) i glomazni otpad, odvojeno od miješanog komunalnog otpada.

Ne budu li građani odvajali otpad koji je moguće reciklirati, bit će sankcionirani plaćanjem ugovorne kazne.

Ako se prilikom primopredaje otpada uoči da se u spremniku nalazi otpad koji nije namijenjen za tu vrstu spremnika, takav otpad Ivkom neće preuzeti.

Što je miješani komunalni otpad?

To je onaj otpad iz kućanstava (ili otpad iz trgovina, industrije i ustanova) koji ostaje kada iz njega izdvojite sav otpad namijenjen reciklaži (papir, staklo i sl.).

Kad iz njega ne možete izdvojiti više ništa što se može reciklirati, takav otpad nazivamo miješanim i odlažemo ga u zelenu kantu.

Što je biorazgradivi komunalni otpad?

To je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva (osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva), a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

U kućanstvima to su: ostaci voća i povrća, ljuske od jaja, talog od kave, vrećice čaja i drugi organski otpad – njega odlažemo u smeđu kantu ako je zatražite, a ako ne, takav otpad morate kompostirati u okućnici.

KUĆANSTVA će od 1. svibnja na raspolaganju imati:

 • spremnik za miješani komunalni otpad (zelene boje)
 • spremnik za biorazgradivi komunalni otpad, ako ga zatražite, a ako ne, morat ćete tu vrstu otpada kompostirati u vlastitoj okućnici (smeđe boje)
 • plavu kantu (za odlaganje papira)
 • žutu kantu (za odlaganje plastike i metala)
 • narančastu vreću (za odlaganje tekstila)
 • zelenu vreću (za odlaganje stakla)
 • iz opravdanih razloga selektirani otpad ćete moći odložiti i u nenamjensku vreću koju će preuzeti Ivkom

Dakle, komunalni otpad moći ćete predavati i u netipiziranim vrećama u slučaju da ne posjedujete odgovarajući spremnik, a Ivkom će ga zbrinuti. Bitno je da je otpad selektiran i da se ne miješa s drugim otpadom.

Naročito je važno da biorazgradivi komunalni otpad nikako ne odlažete u zelenu kantu, koja je namijenjena za miješani komunalni otpad.

STANARI KOJI STANUJU U ZGRADAMA će od 1. svibnja na raspolaganju za primopredaju otpada imati spremnike zapremnine 1.100 litara koji će biti postavljeni u dvorištu zgrade, odnosno na javnoj površini i to:

 • zeleni spremnik (za staklo)
 • žuti spremnik (za plastiku i metal)
 • plavi spremnik (za papir i karton)
 • smeđi spremnik na ulazu u zgradu (za biorazgradivi komunalni otpad) te kantu zapremnine 10 litara za privremeno odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada na mjestu njegova nastanka (u stanu).

 

Hoće li i korisnici s područja grada Ivanca dobiti čipirane kante?

Hoće.

Ivkom d.d. je izvršio nabavu tzv. RFID transpondera za sve svoje korisnike i oni se trenutačno nalaze na skladištu Ivkoma.

Njihova ugradnja na spremnike počinje idući tjedan.

odvajanje-otpada-prikaz-kanti-za-smece

UČESTALOST ODVOZA – GODIŠNJE (redovni odvoz)

vrsta otpada Individualna domaćinstva Stambene zgrade
miješani komunalni otpad 26 52
biootpad – kuhinjski otpad 52 52
biootpad – granje i lišće 1
otpadni papir i karton 12 12
otpadna plastika 12 12
otpadni metali 12 12
otpadno staklo 6 6
otpadni tekstil 2 2
glomazni (krupni) otpad 1 1
problematični otpad Reciklažno dvorište Reciklažno dvorište

 

Povezani Članci

Close