InfoKultura

Ministarstvo kulture objavilo Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Zagreb – Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Za koje programe potpore se se može javiti, uz sve ostale informacije vezane uz poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu, zainteresirani mogu pronaći na službenoj internet stranici Ministarstva kulture RH.

Rok za podnošenje prijava je do 15. rujna ove godine.

Povezani Članci

Close