IzdvojenoNašim krajemVijesti

MO Punikve: Batinić – Priopćenje Željka Gecija vrvi neistinama, poluistinama i faktičkim netočnostima

Na priopćenje donedavnog predsjednika Mjesnog odbora Punikve Željka Gecija, kojim je javnost izvijestio o podnošenju ostavke zbog loše i nikakve komunikacije s gradonačelnikom Batinićem, reagirao je u petak, 19. srpnja i gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić.

Na priopćenje donedavnog predsjednika Mjesnog odbora Punikve Željka Gecija, kojim je javnost izvijestio o podnošenju ostavke zbog loše i nikakve komunikacije s gradonačelnikom Batinićem, reagirao je u petak, 19. srpnja i gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić.

Priopćenje donosimo u cijelosti:

„Ne želeći podrobnije ulaziti u navode sad već bivšeg predsjednika Vijeća MO-a Punikve, kojima gradonačelnika Ivanca M. Batinića i gradske službe proziva za navodnu „nepostojeću komunikaciju, nesusretljivost i nekorektnost“, a kojima opravdava svoju ostavku na mjesto predsjednika tog mjesnog odbora, želim istaknuti sljedeće:

Priopćenje g. Gecija vrvi neistinama, poluistinama i faktičkim netočnostima. U njemu je jedino točna njegova konstatacija da godišnji planovi, koje si je zacrtao sam Mjesni odbor, u protekle dvije godine nisu pokrenuti, ali i to – isključivo zbog nerada dosadašnjeg predsjednika. Dokazuje to već i sam uvid u dokumentaciju i prepisku Grada i MO-a tijekom protekle dvije godine obnašanja njegove dužnosti.

O velikom pregalaštvu g. Gecija u radu Vijeća MO-a Punikve svjedoči podatak da je Gradu u 2017. godini uputio tek nekoliko zahtjeva za rješavanje „krucijalnih“ problema, među kojima je bila i zamolba za nabavu grijalice za grijanje u mjesnom društvenom domu (600 kuna!) te sanacija ulegnuća kod jednog šahta. Grad je ispunio sve zahtjeve iz svoje nadležnosti, dok je za rješavanje ostalih (ŽUC) mjerodavnima uputio pismene dopise.

U 2018. godini gradske službe od predsjednika MO-a Punikve dobile su dva zahtjeva – od kojih se jedan odnosio na rješavanje problema vezanih uz sanaciju šteta od snijega na njegovoj privatnoj kući! Za drugi zahtjev oko čišćenja snijega ustanovljeno je da je neosnovan, jer je g. Geci tražio da gradska tvrtka snijeg čisti na privatnoj čestici i na privatnom putu.

Što se tiče triju zahtjeva upućenih u 2019. godini, oni su trenutačno u postupku rješavanja.

Nerad dosadašnjeg predsjednika MO-a i njegov traljav odnos prema doista važnim problemima MO-a revoltirali su i dio članova MO-a pa su mi se oni obratili sa zamolbom da osobno sazovem sastanak Vijeća MO-a, što sam i učinio, pa će se sastanak održati u ponedjeljak, 22. srpnja. I dok je dosadašnji predsjednik MO-a u svom radu posve zakazao, Grad Ivanec nije – koliko god to u svojim navodima g. Geci sugerira – zanemario prigradski Mjesni odbor Punikve. Naprotiv.

Pokazuje to i podatak da je u asfaltiranje Šikada i odvojka kod trafostanice uloženo blizu 125.000 kuna, da je ove godine u program održavanja već uloženo 17.500 kuna, dok će se još 60.000 kuna uložiti u postavu prometnih znakova, dopunu javne rasvjete, uređenje propusta na kanalu Šilkad, zamjeni mreža na golovima, a predstoji i čišćenje skoro kilometra kanala Šikad u dogovoru s Hrvatskim vodama. Također, Punikve su naselje koje je ušlo u obuhvat Aglomeracije Ivanec, što znači da će se u njemu graditi sanitarna odvodnja i kanalizacija, dok je terminskim planom za 2021. godinu u Punikvama planirano asfaltiranje triju cestovnih dionica. Usto, predstoje i veliki radovi na energetskoj obnovi mjesnog društvenog doma.

Što se tiče imputiranja o sastancima sa „stranački podobnim“ predsjednicima mjesnih odbora, obavještavam g. Gecija da HNS na području Grada Ivanca svoje predsjednike ima u 24 od ukupno 30 mjesnih odbora, s kojima održava redovitu komunikaciju u sklopu svojih unutarstranačkih aktivnosti i oko toga se nema namjeru nikome opravdavati.

Ukoliko pak je g. Geci još uvijek neraspoložen i ne može zaboraviti činjenicu da je bivše Vijeće MO-a svojedobno zatražilo od Grada Ivanca da od njega oduzme ključ prostorije društvenog doma i da ga vrati MO-u kako bi on taj isti prostor dalje mogao dati na korištenje građanima, a prikupljena sredstva koristiti za održavanje doma, to je njegov osobni problem i za njega ne treba kriviti ni Grad Ivanec, a ni gradonačelnika.

Naime, kod donošenja odluke o davanju prostora u najam, Vijeće MO-a imalo je u vidu njegovu izjavu da će ga koristiti za okupljanje građana i mladih, u cilju edukacije i učenja sviranja na glazbenim instrumentima. Umjesto stoga, „prostoriju koja mu je povjerena zlorabio je na način da je bez dogovora s Vijećem MO-a u prostoriji instalirao amatersku radio stanicu, za koju nije imao potrebno odobrenje već je nestručnim i ilegalnim emitiranjem narušio ugled građana Punikvi“ (citat dopisa Vijeća MO-a).

Toliko o kredibilitetu osobe koja javno diskreditira rad gradonačelnika i gradskih službi.” , stoji u priopćenju gradonačelnika Ivanca Milorada Batinića.

Odgovor je to na priopćenje Željka Gecija:

Ovim putem objavljujem da sam 12.07.2019. godine dao ostavku na mjesto predsjednika mjesnog odbora Punikve prilikom održavanja izvanredne sjednice vijeća mjesnog odbora Punikve.

Na tu sjednicu sam u više navrata pozivao i gradonačelnika Ivanca g. Milorada Batinića koji se ni ovaj put nije odazvao. Razlog moje ostavke je nepostojeća komunikacija s gradskim službama i gradonačelnikom Batinićem.

Naime za sve potrebe koje ima MO Punikve, a vezane su za djelovanje grada obraćao sam se gradskim službama i gradonačelniku, a nikakvog odgovora nikada nisam dobio. Također ni godišnji planovi mjesnog odbora Punikve u ove dvije godine nikada nisu pokrenuti, a kamoli ostvareni. Više puta pozivao sam gradonačelnika Batinića na sastanak s MO Punikve, ali se nikada nije odazvao. A sastanak oko suradnje i koordinacije mjesnih odbora napravljen je sa odabranim  – stranački podobnim – predsjednicima mjesnih odbora, što je neprihvatljivo jer bi gradonačelnik morao brinuti o svim mjesnim odborima i o potrebama građana što očito g. Batinić ne radi.

Zbog svega navedenog i nekorektnosti gradonačelnika Batinića i gradskih službi prema MO Punikve bio sam prisiljen dati ostavku jer uz sav trud nikakve susretljivosti od strane gradonačelnika Batinića u pogledu rješavanja problema u našem mjesnom odboru nisam dobio.

Željko Geci, član mjesnog odbora Punikve

Tags

Povezani Članci

Close