Našim krajem

Negativne demografske statistike naših župa u 2011. godini

Župa svete Marije Magdalene u Ivancu bilježi negativnu demografsku statistiku za 2011. godinu. Prema informacijama župnika Zorana Gložinića, u župi s oko 8 000 vjernika rođeno je samo 76 djece, a umrlo je 125 osoba. Dakle, negativna razlika je 49, a promatraju li se podaci unazad pet godina tada je negativna razlika čak 236 osobe. Da bi se ubuduće stanje moglo popraviti, nadu daje broj sklopljenih brakova. Lani su svadbena zvona zazvonila 28 puta, 4 puta više no godinu dana ranije.

 

 

Demografska statistika Župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Lepoglavi koja je s oko 4 000 žitelja među najvećima u našem kraju, za prošlu godinu bilježi demografski negativne brojke. Naime, lani je u lepoglavskoj župi kršteno 38 beba što je 2 manje nego godinu dana ranije. Prošle godine umrlo je 57 osoba pa je demografska statistika izuzetno negativna jer je lani 19 osoba više umrlo, no što ih je rođeno. Lepoglavski župnik, velečasni Andrija Kišićek, istaknuo je kako ni broj sklopljenih brakova ne ulijeva nadu u bolja demografska vremena. Sklopljeno je samo 17 brakova, 2 više no godinu dana ranije, ali u pravilu manje no unazad nekoliko godina.

 

 

 

Župa svetog Jurja mučenika u Maruševcu bilježi izrazito negativnu župnu statistiku. Prema riječima maruševečkog župnika, velečasnog Martina Mezaka, lani je u župi s oko 1 600 obitelji i oko 6 400 vjernika, kršteno samo 50-ak djece, a umrle su 93 osobe. Samo u proteklih pet godina broj župljana smanjen je za dvjestotinjak osoba. Lani je vjenčano samo 13 parova.

 

 

 

Demografska statistika Župe svete Margarete u Margečanu, koja je s oko 1 300 obitelji i oko 5 500 vjernika, među najvećima u našem kraju, za prošlu godinu jedna je od rijetkih župa koje bilježi demografski pozitivne brojke. Naime, lani je u margečanskoj župi kršteno 58 beba što je 10 više nego godinu dana ranije. U 2011. godini umrlo je 56 vjernika, što je manje nego prethodnu godinu kada su umrle 63 osobe. Statistika za proteklu godinu u neznatnom je pozitivnom stanju s obzirom da je broj krštenih veći od broja umrlih. Protekle godine vjenčana su 23 para.

 

 

 

Župa uznesenja Blažene Djevice Marije u Bednji za 2011. godinu bilježi negativnu demografsku statistiku. Prema informacijama mjesnog župnika Zorislava Šafrana, u župi s oko 2 700 vjernika rođeno je samo 25 djece, a umrlo je 46 osoba. Dakle, negativna razlika je 21.Promatraju li se podaci unazad pet godina tada je negativna razlika čak 125 osoba. Sljedećih godina moglo bi biti još i lošije jer je u bednjanskom kraju veliki broj staračkih samačkih domaćinstava. Nadu u bolje demografsko sutra ne ulijeva ni broj lani skopljenih brakova. Vjenčanja je u župi lani bilo samo 11, a ukupno u prošle tri godine tek 40-tak.

 

 

 

Demografska statistika Župe Presvetog Trojstva u Klenovniku, za prošlu godinu bilježi demografski negativne brojke. Naime, lani je u župi u Klenovniku kršteno 13 beba što je čak 10 manje nego godinu dana ranije. 39 umrlih vjernika, više je no protekle godine kada je umrlo 33. Klenovnički župnik Josip Jagarčec istaknuo je kako ni broj sklopljenih brakova ne ulijeva nadu u bolja demografska vremena. Sklopljeno je samo 11 brakova, 2 manje no godinu dana ranije.

 

 

 

Župa svetog Martina Biskupa u Donjoj Voći bilježi izrazito negativnu demografsku statistiku. U relativno velikoj župi, s oko 700 obitelji i 2 400 vjernika, kršteno je tek 20 beba, a umrlo je dvostruko više, odnosno 40 osoba. Samo u proteklih 5 godina broj vjernika smanjen je za gotovo 100. Da župu najvjerojatnije ne očekuju svjetlija demografska vremena potvrđuje i broj od samo 8 sklopljenih brakova.

 

 

 

Demografska statistika Župe svetog Bartola apostola u Kamenici, koja broji oko 2 000 vjernika, i lani je bila vrlo nepovoljna. Prema informaciji kameničkog župnika Dragutina Joča, tijekom godine kršteno je 27-ero djece, što približno odgovara broju rođenih. Naime, početkom godine mogla su biti krštena i neka djeca rođena krajem protekle, a to se može i ponovo događati, pa se tako broj rođenih i krštenih u jednoj godini ne mora podudarati. U župi Kamenica lani su umrle 44 osobe, dakle 17 više od broja rođenih. Bilo je 12 vjenčanja, što još ne ulijeva nadu u poboljšanje demografske situacije. Da ovaj kraj na neki način izumire, dovoljno govori i podatak da je samo u posljednjih 5 godina župa siromašnija za 200-tinjak vjernika.

 

 

 

U Župi Pohođenja Blažene Djevice Marije u Višnjici koja broji 1 900 vjernika i prošle su godine nastavljena vrlo nepovoljna demografska kretanja. Lani je u župi kršteno 17-ero djece, a umrle su 23 osobe. Jedina svijetla točka broj je vjenčanih parova kojih je protekle godine bilo 9, čak 5 više u odnosu na godinu dana ranije. Iz godine u godinu manje rođenja a više sprovoda, stanje je koje traje već duže vrijeme. Samo u proteklih 5 godina broj žitelja višnjičke župe smanjio se za više od 40 osoba.

 

 

 

Najzapadnija župa Varaždinske biskupije, Župa svetih Petra i Pavla apostola u Cvetlinu s oko 900 vjernika među manjim je župama u našemu kraju i demografski izumire. Samo u proteklih pet godina umrlo je 76 osoba, dok je istovremeno kršteno samo 45 beba i sklopljeno tek 17 brakova. Prošle su godine crkvena zvona zazvonila 5 puta, odnosno jedanput više nego protekle godine. Izuzetno su nepovoljni podaci i o broju rođenih u odnosu na broj umrlih. Lani je kršteno tek 10- ero djece, a umrlo je 19 osoba.

 

 

 

U Župi Presvetog Srca Isusova u Vrbnu prošle godine svadbena zvona nisu zazvonila ni jedan jedini put. Prema riječima vrbnjanskog župnika, velečasnog Stjepana Voriha, demografske statistike ne ulijevaju nadu u oporavak ovog kraja koji doslovce izumire jer samo se protekle godine ugasilo 8 domaćinstava. U župi s oko 230 obitelji i 800 vjernika, krštene su tek 4 bebe,  a umrlo je 19 osoba. Samo u posljednjih pet godina župa je osiromašila za 50-tak vjernika.

 

 

Fotografija. google.com

Povezani Članci

Close