Našim krajemVijesti

Obnova Sajkove hiže na Bednji uz potporu EU fondova

Bednja – U punom su jeku radovi na realizaciji projekta u sklopu EU projekta „Baština – iz ruke u ruku do pokrajinskog parka“ iz Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Riječ je u programu obnove Sajkove hiže koji je na taj EU fond prijavila Općina Bednja zajedno sa svojim partnerima, a za koji je povukla 80.000 eura potpore. Potpora joj je odobrena za obnovu i rekonstrukciju etnokuće i to 33.000 eura za obrtničke radove, 5.000 eura za građevinske te 40.656 eura za troškove osoblja, za vanjske usluge i za administrativne troškove.

Općina Bednja odobrena sredstva ulaže u rekonstrukciju spomenute kuće pa je tako dosad staro, dotrajalo krovište zamijenjeno novim (od škopa), hiža je „ožbukana“ mješavinom blata i pljeve, postavljen je novi plafon, sagrađena je krušna peć i „šporet“, a sada slijede i drugi radovi u unutrašnjosti (novi pod, unutarnje žbukanje…). U kući će se postaviti etnozbirka i stari namještaj, a kasnije i multimedijska oprema koja će služiti edukaciji ciljanih skupina, a to su mladi, učenici, izviđači, izletnici i različite turističke grupe. Posluži li vrijeme, radovi bi trebali završiti do kraja godine.

Kao što je napomenuto, Bednja je u taj projekt ušla sa svojim partnerima u Hrvatskoj i Sloveniji i to s Razvojnom agencijom HALO, s općinama Podlehnik, Žetale, Videm, Klenovnik i Cestica, s lepoglavskim TKIC-om i udrugom Eko muzej te s Javnim zavodom za kulturu, turizam i razvoj općine Rogatec.

Svaki od tih partnera za natječaj je prijavio vlastiti projekt koji će, kad budu realizirani, biti umreženi u integralni pokrajinski park koji će obuhvaćati pogranične hrvatske i slovenske općine i gradove. Konačni cilj je uređenje pokrajinskog parka u kojemu će svaka od navedenih sredina posjetiteljima nuditi autentične turističke sadržaje koji će, povezani u cjelinu, činiti dopadljiv i atraktivan turistički „paket“ koji bi trebao pridonijeti prepoznatljivosti kontinentalnih lokaliteta i razvitku turističkih tokova. Ukupna vrijednost potpora za sve partnere od strane IPA-e iznosi gotovo 554.000 eura.

Izvor: bednja.hr – Službena stranica Općine Bednja

 

Povezani Članci

Close