Gradovi i OpćineVijesti

Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Ivanca

Ivanec – Ivanečki gradski vijećnici jučer su održali svoju redovnu sjednicu vijeća. Nakon Aktualnog sata i pitanja vijećnika uslijedilo je prihvaćanje niza financijskih izvješća proračunskih korisnika i to Gradske knjižnice i čitaonice Gustav Krklec, POU Đuro Arnold i Dječjeg vrtića Ivančice, a raspravljalo se i o izvršenju proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.

Iz izvješća je vidljivo kako su ukupni prihodi poslovanja manji za 9,1% nego u istom razdoblju protekle godine, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine manji za 32, 1%. Što se tiče ukupne rashodovne strane proračuna investicijski rashodi veći su nego u istom razdoblju protekle godine dpok su rashodi poslovanja također više izvršeni za 11, 5%. Pa je tako ukupan rezultat poslovanja u prvih šest mjeseci poozitivan te iznosi nešto više od milijun i 116 tisuća kuna.

Oporbeni vijećnik HDZ-a Vladimir Lacković rekao je kako je proračun loše koncipiran po stavkama prihoda i rashoda, te se prihodi nbe ostvaruju, a isto vrijedi i za rashodovnu stranu. Gradonačelnik Batinić rekao je pak kako je proračun plan, a njegova dinamika uvjetovana je planom prihoda i rashoda, te dodao kako osobno nije zadovoljan sa dinamikom pojedinih radova, jer nije izvršeno sve ono što je planirano do kraja 10. mjeseca. Izvješće je na kraju prihvaćeno sa 10 glasova za i 6 protiv.

Potom se na dnevnom redu našla točka o trgovini na malo izvan prodavaonica koja također nije prihvaćena jednoglasno već sa 10 glasova za i 4 suzdržana. Naime, razlog izmjena i dopuna ove odluke su pristigli zahtjevi sa terena od dijela pokretnih trgovaca, Carinske inspekcije i Udruženja Hrvatskih obrtnika Ivanec- ceha trgovaca. Dosadašnja odluka dozvoljava da se pokretna prodaja uz ispunjavanje tehničkih i drugih uvjeta može obavljati na javno- prometnim površinama, uz uvjet da se ne ugrožava sigurnost prometa. Prijedlogom Odluke definira se pokretna prodaja kao prodaja putem vozila, te se ista dozvoljava isključivo na javnoj površini u vlasništvu Grada pogodnoj za zaustavljanje, a takvih je nešto više od 80- ak kako je naglasio gradonačelnik Batinić.

Na jučerašnjoj sjednici raspravljalo se i o Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti, zatim o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu i Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti. Potom o Odluci kojom se određuju poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Ivanca, kao i Odluci o upravljanju grobljima, te izgradnji i upravljanju reciklažnim dvorištem građevnog otpada, a sve navedene odluke prihvaćene su jednoglasno.

Povezani Članci

Close