Gradovi i OpćineInfo

OPĆINA BEDNJA Obavijest komunalnog redarstva svim vlasnicima i korisnicima površina

Ako se površine ne održavaju, komunalni redar naložit će njihovom vlasniku/korisniku da ukloni nedostatke

Bednja – Komunalno redarstvo Općine Bednja podsjeća sve vlasnike i korisnike površina na njihove obveze koje proizlaze iz zakona te općinskih odluka, posebice Odluke o komunalnom redu.

Vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte te uz poljoprivredno zemljište, kao i vlasnici/korisnici livada, neizgrađenog građevinskog zemljišta, stambenih i poslovnih dvorišta te drugih sličnih površina uz javne površine, dužni su ih održavati, redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, rezati suhe grane, uklanjati stabla i granje koje ugrožava sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama i sprečava preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Vlasnici/korisnici stambenih i poslovnih objekata dužni su u dvorištima redovito kositi travu i sprečavati zakorovljenost te ih održavati urednim i čistim.

Ako se površine ne održavaju, komunalni redar naložit će njihovom vlasniku/korisniku da ukloni nedostatke.

Ako u ostavljenom roku ne postupe po nalogu redara, nedostaci će se ukloniti preko treće osobe, ali na trošak vlasnika/korisnika, odnosno biti će sankcionirani sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu te Odluci o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Bednja te Odluke o komunalnom redu.

Info: Bednja.hr

Mobilnu aplikaciju za eivanec preuzmite na linku

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vip_media.zvonimir.eivanec

Povezani Članci

Close