Gradovi i OpćineInfo

OPĆINA BEDNJA Upozorenje komunalnog redarstva svim vlasnicima i korisnicima površina – očistite površine od raslinja!

Općina Bednja poziva sve građane da poštuju obveze koje proizlaze iz zakona te općinskih odluka, posebice Odluke o komunalnom redu

Bednja – Komunalno redarstvo Općine Bednja upozorava sve vlasnike i korisnike površina da od grmlja i raslinja očiste svoje površine, piše portal Bednja.hr.

U općinskoj upravi naglašavaju da je nebriga građana po tom pitanju prevršila svaku mjeru pa komunalni redar svakodnevno ispisuje i po 20-ak opomena vlasnicima i korisnicima površina. I dok se manji dio građana odazove i ukloni šikaru i korov, veći dio vlasnika na svoje se obveze potpuno oglušuje.

Stoga iz općinske uprave pozivaju sve građane da u roku idućih nekoliko dana urede svoje površine.

Ako to ne učine, Općina će sama pomalčirati zapuštene površine te račun za to poslati vlasnicima.

Kako se to ne bi dogodilo, Općina Bednja poziva sve građane da poštuju obveze koje proizlaze iz zakona te općinskih odluka, posebice Odluke o komunalnom redu.

A u njima stoji sljedeće:

  • Vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte te uz poljoprivredno zemljište, kao i vlasnici/korisnici livada, neizgrađenog građevinskog zemljišta, stambenih i poslovnih dvorišta te drugih sličnih površina uz javne površine, dužni su ih održavati, redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, rezati suhe grane, uklanjati stabla i granje koje ugrožava sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama i sprečava preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.
  • Vlasnici/korisnici stambenih i poslovnih objekata dužni su u dvorištima redovito kositi travu i sprečavati zakorovljenost te ih održavati urednim i čistim.
  • Ako se površine ne održavaju, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku/korisniku da ukloni nedostatke.
  • Ako u ostavljenom roku ne postupe po nalogu redara, nedostaci će se ukloniti preko treće osobe, ali na trošak vlasnika/korisnika, odnosno biti će sankcionirani sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu te Odluci o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Bednja te Odluke o komunalnom redu.
  • Posebno naglašavamo da su građani dužni održavati i svoje poljoprivredne površine koje se ne nalaze u obuhvatu građevinskog područja.

Tags

Povezani Članci

Close