Gradovi i OpćineInfo

OPĆINA BEDNJA Vijeće prihvatilo Odluku o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Bednja – Vijećnici općine Bednja na svojoj sjednici jednoglasno su prihvatili Odluku o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bednja.

Kako se navodi u obrazloženju odluke, izmjene su pokrenute radi preispitivanja mogućnosti smještaja akumulacije vode na rijeci Bednji i mini hidroelektrane, te radi promjene lokacije reciklažnog dvorišta. Vezano uz planiranje ovih građevina definirat će se i odgovarajući uvjeti i mjere provedbe zahvata, kao i zaštite prostora.

Planirana akumulacija i mini HE predlažu se unutar područja koje je zaštićeno ili planirano za zaštitu temeljem propisa o zaštiti prirodne i kulturne baštine.

Smještavanje akumulacije predlaže se na području jugoistočno od naselja Bednja na rijeci Bednji i sjeverno od nje većim dijelom u sklopu naselja Bednja,  te manjim dijelom u sklopu naselja Benkovec.

Smještavanje mini hidroelektrane planira se na granici naselja Šinkovica Šaška/Trakošćan na prostoru istočno od jezera, a unutar područja koje je zaštićeno kao kulturno dobro Trakošćan i kao park šuma Trakošćan.

Povezani Članci

Close