Gradovi i OpćineVijesti

Općina Klenovnik donijela proračun za 2016. godinu

Klenovnik – Općinski vijećnici Klenovnika, na svojoj su sjednici održanoj u petak 4. prosinca uz 7 glasova za, jednim protiv i dva suzdržana donijeli Proračun Općine Klenovnik za 2016. godinu i utvrdili ga na prihodovnoj strani u iznosu od 6 milijuna 217 tisuća i 500 kuna, a na rashodovnoj u iznosu od 6 milijuna 737 tisuća i 500 kuna, pri čemu bi se razlika od 520 tisuća, pokrila raspoloživim sredstvima iz prethodnih razdoblja.

No, samo donošenje općinskog proračuna za slijedeću godinu nije teklo baš lako, a kamen spoticaja bila su sredstva planirana za plaće zaposlenih, odnosno, posredno, zapošljavanje pročelnika na puno radno vrijeme. Naime, prema prvom prijedlogu Proračuna, kojeg je vijeću predložio načelnik općine Martin Oreški, na rashodovnoj strani ova bi stavka bila povećana za 60 tisuća kuna, što bi bila dostatno da se Pročelnik u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klenovnik, umjesto dosadašnjeg pola radnog vremena, zaposli na puno radno vrijeme.

Već uoči same sjednice, svojim amandmanom Odbor za finacnije, kao i vijećnici vladajuće koalicije HNS-SDP-HSS, na neki su naćin odbili prijedlog, preusmjerivši ta sredstva u program održavanja komunalne infrastrukture, konkretno u sanaciju klizišta u Gorancu te sanaciju ceste Njegači – Mustafi. Na samoj sjednici, kod rasprave o Proračunu, općinski načelnik iznio je novi prijedlog, po kojem bi se Pročelnik zaposlio na 6 sati dnevno svakog dana, odnosno na 75 % radnog vremena.

Uslijedila je stanka za dogovor posebno vladajuće koalicije i Odbora za financije, te oporbenih vijećnika, nakon koje su i jedna i druga strana odbile novi prijelog, pod obrazloženjem da se ne misli kako je obim poslova Pročelnika dostatan za zapošljavanje duže od pola radnog vremena. Potom je, uz prihvaćanje amandmana vladajuće koalicije Proračun i izglasan, a uz male korekcije, vezane uz takav proračun izglasani su i Programi gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Klenovnik.

Jednako tako, budući da se radi tek o formalnim odlukama izglasane su uglavnom jednoglasno, ili tek sa jednim suzdržanim glasom i Projekdija Proračuna Općine Klenovnik za 2017. i 2018. godinu, Odluka o izvršenju proračuna za 2016., Plan razvojnih programa za razdoblje do 2018., kao i financijski planovi Dječjeg vrtia Latica u Klenovniku do kraja ove, kao i za slijedeću odnosno sve do 2018. godine.

Uz to, vijećnici Općine Klenovnik donijeli su i Odluku o nerazvrstanim cestama u Općini Klenovnik, čime su, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima uskladili staru odluku koja je bila na snazi još od 1996. godine. Usvojili su i odluku o usvajnju Procjene ugroženosti od požara i Planu zaštite od požara općine Klenovnik.

Dijelu sjednice nazočilo je i nekoliko mještana zaselka Cerje, koji su prethodno svojim prijedlogom Općinskome Vijeću ukazali na, po njihovom mišljenju, loše riješenje nove regulacije prometa na cesti prema groblju. Naime, smatraju da 40-tak sprovoda godišnje i dva dana gužvi uz blagdan Svih svetih, nije razlog za uvođenje jednosmjernog režima prometa cestom prema groblju, što iziskuje dodatne troškove obilaznog prometovanja lokalnom stanovništvu, a cesta s dvosmjernim prometnom na koju se potom izlazi je preuska za pojačan promet što dodatno smanjuje sigurnost svih sudionika u prometu.

Tako je i općinsko vijeće prihvatilo njihov prijedlog, vratilo režim prometovanja u prethodno stanje, uz napomenu da će se naknadno utvrditi način na koji se može kvalitetnije riješiti problem klenovničkog prometnog “uskog grla” na cesti prema Groblju.

Povezani Članci

Close