InfoUdruge

PLANINARSKI KLUB IVANEC Izborna skupština u petak, 9. veljače – BVB Ivanec

Ivanec – Planinarski klub Ivanec održat će u petak, 9. veljače u BVB – u Ivanec svoju redovnu Izbornu skupštinu.

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i biranje radnih tijela:
a) Radnog predsjedništva od 3 člana
b) Zapisničara
c) Dva ovjerovitelja zapisnika
d) Verifikacijske komisije – predsjednika i 2 člana
e) Kandidacijsko-izbornu komisiju – predsjednika i 2 člana

2. Izvješće verifikacijske komisije

3. Podnošenje izvješća o:
a) Radu kluba za 2017 godinu,
c) Novčanom poslovanju u 2017. godini,
d) Radu nadzornog odbora za 2017 godinu,
e) Radu suda časti za 2017 godinu.

4. Rasprava o izvješćima i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća

5. Davanje razrješnice Predsjedniku, podpredsjedniku, članovima Upravnog Odbora, Nadzornog Odbora i Suda časti,

6. Podnošenje programa rada za razdoblje 2018 – 2022 godnie (kandidati za predsjednika),

7. Biranje organa kluba za razdoblje 2018 – 2022 godine
a) Predsjednika
b) Nadzornog odbora
c) Suda časti

8. Predlaganje (predstavljanje) podpredsjednika i članova upravnog odbora,

9. Biranje potpredsjednika i članova Upravnog odbora,

10. Podnošenje i prihvaćanje prijedloga plana rada i financijskog plana za 2018. godinu,

11. Podjela zahvalnica

12. Govori gostiju

13. Ostala pitanja

Foto: Arhiva

Povezani Članci

error: Content is protected !!
Close