Gospodarstvo

POTPISAN SPORAZUM O FINANCIRANJU PRIPREME 16 NOVIH PROJEKATA

 

 

 

 

Zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode, Hrvoje Dokoza, pomoćnik ministra poljoprivrede Dražen Kurečić, generalni direktor Hrvatskih voda, Ivica Plišić te predstavnici 16 komunalnih poduzeća, među kojima je i IVKOM d.d. Ivanec, potpisali su sporazum o provedbi operacije „Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima Strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama“.

Sporazum je potpisan u sklopu prezentacije IPA Operativnog programa za zaštitu okoliša koja je održana u srijedu 3. listopada 2012. godine u hotelu «International», u Zagrebu.

Kako je u okviru pretpristupne pomoći otvorena mogućnost financiranja pripreme novih infrastrukturnih projekata iz sektora voda, Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode definirale su listu 16 novih potencijalnih projekata: Bibinje-Sukošan, Donja Dubrava, Ivanec, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Jelsa-Vrboska, Mursko Središće, Novigrad Istarski, Novska, Pirovac-Tisno-Jezera, Pula Sjever, Savudrija, Sinj, Split-Solin, Šibenik i Umag.

Sredstva za pripremu tih projekata osigurana su kroz plan Hrvatskih voda te će se 85% sufinancirati bespovratno iz IPA programa Europske unije a preostalih 15% iz sredstava državnog proračuna. Ukupna vrijednost ove operacije iznosi 7,4 mil. eura (cca 55.5 mil. kuna). Ovako pripremljena projektna dokumentacija omogućuje prijavu ovih projekata za sufinanciranje izgradnje objekata vodno-komunalne infrastrukture sredstvima Strukturnih i kohezijskih fondova u ukupnom procijenjenom iznosu od gotovo 300 mil eura (cca 2,25 mld kuna).

Za svaki od navedenih projekata predviđa se pomoć u pripremi sljedećih elemenata dokumentacije:

• Idejno rješenje cjelokupnog sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)

• Dugoročni plan razvoja sustava

• Kratkoročni plan – prijava za EU sufinanciranje

• Idejni projekt UPOV-a

• Studija izvodljivosti

• Studija utjecaja na okoliš – do usvajanja

• Financijsko – ekonomska analiza s analizom troškova – koristi

• Geotehnički istražni radovi i geodetske podloge

• Aplikacija za prijavu projekta za EU sufinanciranje

• Natječajna dokumentacija (nadzor i UPOV – FIDIC žuta knjiga)

Komunalna poduzeća koja su potpisala sporazum su: Međimurske vode d.o.o, Komunalni centar Ivanić Grad d.o.o., Ivakop d.o.o., Ivkom d.d., Vode Jastrebarsko d.o.o., Novokom d.o.o., Pula Herculanea d.o.o., Vodovod Pula d.o.o., 6. Maj d.o.o., Vodovod i odvodnja Šibenik d.o.o., Odvodnja Bibinje – Sukošan d.o.o., Vodovod d.o.o. Zadar, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Eko Kaštelanski zaljev Ustanova Split, Vodovod i čistoća Sinj d.o.o. i Hvarski vodovod d.o.o.

Sredstva koja se odnose na grad Ivanec, obuhvaćaju izradu idejnih i glavnih projekata odvodnje svih naselja na području grada Ivanca te gradnju odvodnje i kanalizacije s cjelovitim sustavom pročistača. Projekt se planira provesti do 2020. godine.

Povezani Članci

Close