InfoNašim krajem

ŠUME Prvi put u Hrvatskoj – prirodni parazitoid Torymus sinensis brani pitomi kesten na Sv. Duhu

U Hrvatskoj je jedini domaćin pitomi kesten i štetnik se ne može razviti niti na jednoj drugoj vrsti drveća

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba je u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom početkom svibnja ispustila parazitoid Torymus sinensis u sastojine pitomog kestena koje su u vlasništvu šumoposjednika na području naselja Vitešinec i Prigorec (ispod crkve Sv. Duha) – javlja dipl. ing. šum Suzana Gotal, viša stručna savjetnica za šume šumoposjednika.

Kako je pitomi kesten naša gospodarski vrijedna vrsta, ne samo u pogledu drvne mase, nego i važna medonosna vrsta, a njegov plod jedu i ljudi i životinje, želja je da se smanji negativan utjecaj kestenove ose šiškarice koja je u Hrvatskoj prisutna od 2010.

Kestenova osa šiškarica se smatra jedan od najznačajnijih štetnih organizama pitomog kestena u Europi i ima status karantenskog štetnog organizma.

U Hrvatskoj je jedini domaćin pitomi kesten i štetnik se ne može razviti niti na jednoj drugoj vrsti drveća.

Taj je štetnik podrijetlom iz Kine odakle je zaraženim sadnicama proširen diljem svijeta.

U Hrvatskoj je prvi puta zabilježen 2010. području Lovrana, Medvednice, Zagreba, Samoborskog i Žumberačkog gorja te se kasnije proširio na sva područja na kojima obitava pitomi kesten.

To je štetnik koji stvara šiške na izbojcima i listovima pitomog kestena te na taj način smanjuje prirast, tj. sprečava razvoj izbojaka i smanjuje urod kestena, a višegodišnjim napadima dolazi do postupnog smanjenja vitalnosti kestenovih stabala.

Šiške su lako prepoznatljive i ne mogu se zamijeniti sa simptomima zaraze niti jednog drugog štetnog organizma. Nalaze se na mladim izbojcima, glavnim žilama lista i pri bazi muških cvjetova, veličine su od 5 do 40 mm.

Ovogodišnje šiške su zelene, ružičaste do crvenkaste (slika 1.), a prošlogodišnje su smeđe i drvenaste.  U svakoj se šiški nalazi jedna do nekoliko komorica s ličinkama. Na listu se može nalaziti i više šiški koje deformiraju list i smanjuju lisnu površinu.

Jedini i za sada vrlo uspješan način suzbijanja kestenove ose šiškarice je unošenje parazitoida Torymus sinensis,prirodnog neprijatelja osice u sastojine pitomog kestena. Napada isključivo kestenovu osu šiškaricu.

Parazitoid ima jednu generaciju godišnje.

Odrasli oblici, tj. osice izlijeću iz starih prošlogodišnjih šiški početkom vegetacije, a takve su i postavljene na lokalitetu Vitešinec – Prigorec, što je točno usklađeno s vremenom otvaranja pupova kestena i razvoja mladih šiški kestenove ose.

Ženke parazitoida odlažu jaja u mlade šiške kestenove ose, tj. u ličinke koje se nalaze u šiškama i na taj način se smanjuje populacija ose šiškarice i njezin štetan utjecaj.

Torymus sinensis, uzgaja se u entomološkom laboratoriju Hrvatskog šumarskog instituta.

Prvi primjerci suhih šiški skupljeni su u ožujku 2015. godine u Italiji (Torino) gdje je Torymus sinensis rasprostranjen u prirodi te su djelatnici Hrvatskog šumarskog instituta uzgojili parazitoide koji su korišteni ili se koriste za druge lokalitete na području RH.

Ispuštanje ovog parazitoida ujedno je i prvi primjer korištenja biološkog suzbijanja jedne invazivne vrste u šumarstvu Hrvatske.

Rezultati ispuštanja parazitoida očekuju se u razdoblju od 2-3 godine, kada bi ovaj prirodni neprijatelj mogao smanjiti populaciju ose šiškarice ispod 30%.

Foto: Hrvatska poljoprivredna šumarska savjetodavna služba
Foto: Hrvatska poljoprivredna šumarska savjetodavna služba
Foto: Hrvatska poljoprivredna šumarska savjetodavna služba

Info: Ivanec.hr

Povezani Članci

Close