InfoOstalo

ULAGANJA U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU U HGK Varaždin u četvrtak, 18. travnja, radionica za šumoposjednike i JLS-ove

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 eura, a najviša 1.000.000 eura

Varaždin – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ruralni razvoj u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, organizira radionice s ciljem predstavljanja mogućnosti korištenja potpora kroz tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Radionica za sve zainteresirane prijavitelje održat će se u Varaždinu u četvrtak, 18. travnja, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Varaždin, na adresi Petra Preradovića 17.

Početak radionice je u 11 sati, a predviđeno trajanje radionice je dva sata.

Prihvatljivi prijavitelji na navedenu operaciju su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 eura, a najviša 1.000.000 eura.

Intenzitet potpore je 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 1. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

Tags

Povezani Članci

Close