PO ZAKONU? U Općini Klenovnik nema pročelnika JUO, projekti stoje, a predizborno obećanje ostalo je – samo obećanje

Početkom godine gradovi i općine u okruženju zaprimili su sjajne vijesti o prihvaćanju njihovog zahtjeva za sredstva po Mjeri 07, Operacije 7.2.2. ‘Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta’ koja će se financirati sredstvima Europskog fonda za ruralni razvoj.

Znatna sredstva za obnovu jedne dionice nerazvrstane ceste dobili su i Bednja (670 tisuća), Maruševec (900 tisuća) i Ivanec (3,6 milijuna kuna), ali ne i Klenovnik.
Naime, Općina Klenovnik i nije kandidirala neku od dionica čija bi se obnova sufinancirala 100 postotnim iznosom. Zašto je to tako? Budući da su općinski vijećnici još u prošlom sazivu u rujnu 2016. vodili gorljivu polemiku o dionici koja bi se kandidirala. Općinski projekt modernizacije sadržavao je ukupno 17 dionica, a sam natječaj dozvoljavao je prijavu tek jedne pune dionice. Vijećnici se tada nisu mogli usuglasiti bi li bilo isplativije prijaviti „najdulju“ dionicu ili pak dionicu koju koristi najviše korisnika. Nakon poduže rasprave zaključeno je da se prioritet dade dionici nerazvrstane ceste prema Dubravi, zajedno sa uređenjem i sva 4 odvojka u tom naselju u kojem stalno boravi 24 stanovnika, uglavnom mlađe populacije, među kojima i troje djece.

Prijava zapela zbog ‘procedure’ – ne postoji pročelnik JUO u Klenovniku

Prijava dionice za obnovu „zapela“ je na proceduralnim stvarima. Budući da kompletnu natječajnu dokumentaciju priprema i za nju je odgovoran pročelnikJedinstvenog upravnog odjela u Jedinici lokalne samouprave, prijavitelju projekta. A općina Klenovnik, jedna je od onih malobrojnih hrvatskih općina bez pročelnika JUO.

Poslano nekoliko upita načelniku, odgovora nema

Pojašnjenje o poslovima koje bi sukladno pozitivnim zakonskim propisima trebao obavljati pročelnik, (npr. Pročelnik JUO neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti JUO), mailom smo zatražili 17. siječnja od općinskog načelnika Klenovnika Mladena Blaška, i opetovano ga u nekoliko navrata (posljednji puta 23. 1.) podsjetili da nismo dobili odgovor na pitanje „Tko obavlja poslove iz djelokruga rada Pročelnika?“ , no, do zaključenja ovoga teksta, odgovor nismo primili.
Možda je razlog u tome što je, tada vijećnik, a sada općinski načelnik, svojevremeno vrlo oštro kritizirao bivšeg pročelnika i zalagao se za njegov “odlazak”.

Pročelnik ne može raditi na puno radno vrijeme, projekti stali

Naime, podsjetimo da je općina Klenovnik imala pročelnika zaposlenog na pola radnog vremena, koji je obavljao kompletne pročelničke poslove.
Bivši načelnik Martin Oreški predložio je te čak i kandidirao na natječaj Općinu Klenovnik kao sudionika Projekta DE Park 2 za čije bi provođenje kao voditelj projekta u Općini Klenovnik bio zadužen upravo pročelnik. No, to bi značilo i njegovo zapošljavanje na puno radno vrijeme, a „kamen spoticanja“ postala je činjenica da sam projekt financira općina, a povrat sredstava iz Europskih fondova bio bi tek po njegovom okončanju. To je, tada i bio razlog za žustru raspravu u kojoj su vijećnici, predvođeni i sadašnjim načelnikom Mladenom Blaškom, odbili uključenje općine Klenovnik u projekt DE Park 2, samim time provođenje projekta i financijsku korist za općinu, te zapošljavanje pročelnika na „puno radno vrijeme“.

Već godinu dana bez pročelnika 

Nakon toga, dotadašnji pročelnik Milivoj Kolonić samoinicijativno odlazi početkom 2017. godine, Općina Klenovnik ostaje bez pročelnika JUO i na to mjesto ne zapošljava se (barem za sada) nitko novi.
Kako se na vrlo mali broj natječaja za sredstva iz resornih ministarstava ili Fondova EU, mogu prijaviti projekti bez potpisa Pročelnika, doista je nejasno, hoće li itko, i tko će to biti, obavljati pročelničke poslove u Klenovniku.

Radi li se u skladu sa zakonom?

Jednako tako, postavlja se i pitanje kandidiranja drugih projekata na fondove i druge natječaje i hoće li te poslove obavljati sam načelnik. No, bi li i to bilo u skladu sa zakonom? Naime pročelnik JUO po klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj (područnoj) samoupravi je radno mjesto višeg rukovoditelja koji po stručnom znanju može biti magistar struke ili stručni specijalist, s najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima te posjedovati organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnoga tijela.

“Volontiranje” za gotovo 7 tisuća kuna

Zapošljavanje pročelnika bilo bi i u suprotnosti s izjavama načelnika izrečenim u predizbornoj kampanji, prema kojima nema novih zapošljavanja u općini, ali već je i u suprotnosti i „zapošljavanje“ načelnika na puno radno vrijeme iako je u kampanji isticao kako će načelnički posao obavljati na volonterskoj osnovi. Govoreći o konkretnim iznosima, umjesto dosadašnje naknade za volontiranje u iznosu od 5.900 kn neto, načelnik Blaško ima osnovnu plaću od 6.971. kn, na što se obračunava radni staž i ostale naknade zaposlenima.

Imovinska kartica Mladen Blaško

 

Podijeli preko

Autor

e-Ivanec - Bitno na jednom mjestu!