Gradovi i OpćineIzdvojenoVijesti

Zaželi biti uključena „Godina dana uspješnog projekta“

U Općini Bednja zaposleno je 14 žena i uključen 81 krajnji korisnik

Prošla je godina dana otkako se na području Općine Bednja provodi projekt „Zaželi- biti uključena“. Projekt je sufinanciran 100% iz Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz Europskog socijalnog fonda.

U sklopu projekta na Općni Bednja zaposleno je 14 žena pripadnica ciljne skupine i uključeni 81 krajnji korisnik.

Kroz zapošljavanje predmetnim projektom nezaposlene žene preuzele su brigu o starim i nemoćnim korisnicima te im pomažu u svakodnevnim aktivnostima.

Dana, 05. srpnja 2019. godine, predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Aleksandra Videc, voditeljica Odjela za provjere na licu mjesta, Dominik Tušek, stručni suradnik u Odjelu za provjere na licu mjesta i Vedran Odović stručni suradnik u Odjelu za provjere na licu mjesta Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije posjetili su Općinu Bednja sa svrhom praćenja provedbe financiranih aktivnosti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Provedeni su intervjui s pripadnicama ciljane skupine, koordinatoricom projekta i voditeljicom projekta koje svakodnevno skrbe o krajnjim korisnicima projekta na terenu, a vezano uz način osiguranja pomoći u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Zaposlene žene su između ostaloga izrazile zadovoljstvo provedbom projekta jer im je omogućeno zapošljavanje.

Naglasile su da uživaju u svome poslu i da sa veseljem odrađuju sve zadatke jer vide da su starije osobe izuzetno zahvalne i kvaliteta života starijih osoba se samom provedbom projekta poboljšala.

Predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje su sa voditeljicom projekta Jadrankom Jakopec i koordinatoricom projekta Općine Bednja odradili kontrolu kompletne dokumentacije sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Predstavnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osiguran je pristup cjelokupnoj projektnoj dokumentaciji s naglaskom na dokumentaciju vezanu za troškove rada i putovanja (ugovori o radu, platne liste, tablice radnih sati, odluke i dr.), dokumentacija vezana uz ostvarenje ciljnih vrijednosti pokazateljate računovodstvene evidencije (način praćenja projektnih izdataka, evidencija imovine i dr.). Izvršen je i uvid u provedene mjere informiranja i vidljivosti prema Uputi za korisnike sredstava vezano uz mjere informiranja, komunikaciju i vidljivost projekata te je izvršena provjera bicikla i lokota

Prilikom provjere dokumentacije nisu utvrđena odstupanja niti nepravilnosti u provođenju projekta te je utvrđeno da se aktivnosti provode u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Tags

Povezani Članci

Close