PolitikaVijesti

Proračun Grada Lepoglave za 2018. godinu ‘težak’ je 23.751.615,00 kuna

Lepoglava – Gradsko vijeće Grada Lepoglave donijelo je na 5. sjednici, održanoj 21. prosinca, gradski Proračun za 2018. godinu u visini 23.751.615 kuna.

Iznos je to prihoda koji se planiraju ostvariti u idućoj godini, dok su planirani rashodi i izdaci u visini od 22.624.115 kuna.

Planirani rashodi i izdaci manji su za 1.127.000 kuna prihoda. Riječ je o iznosu koji se planira utrošiti za pokrivanje većeg dijela planiranog manjka od 1.800.000 kuna nastalog zbog financijski izuzetno teške protekle dvije proračunske godine.

Proračun je donesen glasovima većine od 11 vijećnika iz redova HDZ-a, HNS-a, SDP-a i HSU-a, dok su protiv proračuna glasali vijećnici HSS-a i nezavisni vijećnik Boris Šinko.

– Ovo je realan proračun. Prvi puta nakon dvije godine imat ćemo izvorne proračunske prihode kojima ćemo, vjerujem, zadovoljiti sve potrebe. Na žalost u protekle dvije godine imali smo smanjenje proračunskih prihoda za gotovo 50 % i teško je bilo u tim okolnostima realizirati sve zacrtane programe. Najviše prihoda u 2018. godini, a riječ je o oko 14 milijuna kuna, planiramo ostvariti kroz porez na dohodak. Planiramo i zaduženje zbog projekta adaptacije i uređenja dječjeg vrtića u Lepoglavi, a tu su i prihodi od imovine odnosno zemljišta u poduzetničkoj zoni. Ni u 2018. godini, kao i proteklih 10-ak godina povećanje prihoda nismo planirali ostvariti povećanjem poreza, naknada i doprinosa, dakle na teret građana. Što se rashodovne strane tiče planiramo brojne investicije u razvoj komunalne infrastrukture – od uređenja nerazvrstanih cesta, sanacija klizišta, pa do gradnje kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava. Ulagat ćemo i u razvoj društvenog segmenta, bit ćemo socijalno osjetljivi pa ćemo, između ostalog, socijalno ugroženim umirovljenicima isplatiti uskrsnice i božićnice, svim ćemo korisnicima proračuna osigurati sredstva za rad koja ćemo čak i povećati u odnosu na proteklu godinu. I dalje ćemo davati potpore za najmlađima, a potpore će dobiti i naši gospodarstvenici i poljoprivrednici. Nastavljamo i s velikim kapitalnim projektima – adaptacijom i rekonstrukcijom dječjeg vrtića, očekujemo rezultat natječaja na koji smo prijavili projekt Tehnološkog centra drvne industrije, pripremit ćemo za prijavu projekt Centra za posjetitelje dok od Hrvatskih voda očekujemo početak izrade dokumentacije za aglomeraciju kojom bi za područje Lepoglave riješili problem vodoopskrbe i kanalizacije – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić dodajući da će s izmjenama Zakona o regionalnom razvoju i novoj metodologiji indeksacije Grad Lepoglava ući u II. skupinu razvijenosti i temeljem toga ostvariti povećanja prihoda po osnovi poreza.

Planira se da će se taj iznos povećati 40.82 % u odnosu na lani, i bit će 14.240.000 kuna.

Prije izglasavanja proračuna za 2018. godinu Gradsko je vijeće većinom glasova prihvatilo prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.

Rebalansom Proračuna prihodi tekuće godine planirani su u iznosu od 16.073.448,65 kuna što je za 1.933.166,25 kuna odnosno 11 % manje od planiranog.

Uz utvrđeni manjak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 851.747,08 kuna ukupni raspoloživi prihodi utvrđeni rebalansom iznose 15.221.701,57 kuna.

Najznačajnije vrijednosne promjene u odnosu na planirano na prihodovnoj strani Proračuna su na pozicijama prihoda od poreza (- 549.000 kuna) i pomoći (- 400.351,35 kuna).

Rashodi su raspoređeni na rashode poslovanja u iznosu od 13.144.601,57 kuna i rashode za nabavku nefinancijske imovine 2.077.100,00 kuna.

Većinom glasova vijećnika prihvaćen je prijedlog Izmjena Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2017. godinu.

Uz Proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu Gradsko je vijeće prihvatilo prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2018.- 2020. godine, prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2018. godinu, prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu i prijedlog Programa Gradskog vijeća za 2018. godinu.

Uz programe vezane za Proračun vijećnici su donijeli i dokument o procijeni rizika od velikih nesreća za grada Lepoglavu, Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite na gradskom području za 2018. godinu.

Prihvaćena je i predložena lista deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za Grad Lepoglavu za 2018. godinu te je donijeta Odluka o gradskim porezima koja se usklađuje sa Zakonom, a odnosi se na brisanje odredaba vezanih za porez na nekretnine.

Gradsko je vijeće prihvatilo prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijenata za obračun plaća službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave. Prigodom izglasavanja navedene Odluke vijećnici HSS-a i nezavisni vijećnik Boris Šinko napustili su vijećnicu ne želeći sudjelovati niti pratiti glasanje.

Inače, sjednica je započela vijećničkim pitanjima.

Vijećnik Željko Šoštarić pitao je gradonačelnika koliko je sredstava iz EU fondova dobiveno u 2017. godini te koliko je koštala objava informacija o Lepoglavi u Regionalnom tjedniku.

Gradonačelnik Marijan Škvarić odgovorio je da su iznosi dobiveni kroz fondove EU navedeni u rebalansu proračuna dok će na drugo pitanje odgovoriti pismenim putem.

Vijećnik Boris Šinko pitao je da li je domjenak nakon svečane sjednice Gradskog vijeća, kao što neki govore, koštao 80.000 kuna.

Gradonačelnik Škvarić odgovorio je da to nije istina i da ne želi komentirati takve priče te da će vijećnika o točnom iznosu troškova za domjenak obavijestiti pismenim putem.

Na kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća Robert Dukarić poželio je svim nazočnima blagoslovljen Božić i sretnu novu godinu.

Izvor Lepoglava.hr

Povezani članci

Back to top button
Close
Close